Τριώδια της εβδομάδος του τυφλού.

Τη αυτή ημέρα, Κυριακή έκτη από του Πάσχα, το εις τον εκ γενετής Τυφλόν εορτάζομεν, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών, Ιησού Χριστού, θαύμα.

• Φωτός χορηγός, εκ φάους πλέον φάος,
• Τον εκ γενετής ομματοίς Τυφλόν, Λόγε.

Τω απείρω ελέει σου, φωτοδότα Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Τριώδια της εβδομάδος του τυφλού.rar

Παράβαλε και:
Κυριακή του τυφλού: Υμνολογική εκλογή.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.