Αρχείο κατηγορίας Ιερές Ακολουθίες

23 Μαϊου, μνήμη του νέου Οσίου Ευμενίου του Κρητός (του Σαριδάκη): Βίος, Ακολουθία, Χαιρετισμοί, Παρακλητικός Κανών.

Τῇ ΚΓ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός (Μαϊου), μνήμη τοῦ Οσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν, Εὐμενίου τοῦ Κρητός, τοῦ ἐν ἐσχάτοις χρόνοις διαλάμψαντος ἐν Ἀθήναις. Λεπρῶν καὶ νοσούντων λοιμικῶς ἀκέστωρ πιστῶν, Εὐμένιε, ποδηγέτα, ὤφθης.

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 23 Μαϊου, μνήμη του νέου Οσίου Ευμενίου του Κρητός (του Σαριδάκη): Βίος, Ακολουθία, Χαιρετισμοί, Παρακλητικός Κανών.

20 Μαϊου, μνήμη και της Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη Κ’ του αυτού μηνός (Μαϊου), μνήμη της Αγίας Λυδίας της Φιλιππησία της πορφυροπώλιδος. Πανοικεὶ πιστεύσασα Χριστῷ Λυδία, ἐν Φιλίπποις πέφηνε ἀρχὴ ἁγία.

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 20 Μαϊου, μνήμη και της Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας: Συναξάριον, Ακολουθία.

15 Μαϊου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αχιλλίου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης: Βίος, Ακολουθία, Παρακλητικος Κανών.

Τη ΙΕ’ του αυτού μηνός (Μαϊου), Μνήμη τού Οσίου Πατρός ημών Αχιλλίου, Μητροπολίτου Λαρίσσης. Λαλεί Λάρισσα σάς αριστείας ξένας, Μνήμην έχουσα καί θανόντος σου Πάτερ.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Μελέτες - εργασίες - βιβλία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 15 Μαϊου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αχιλλίου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης: Βίος, Ακολουθία, Παρακλητικος Κανών.

13 Μαϊου, μνήμη του Οσίου Παυσικάκου του ιαματικού, Επισκόπου Σιννάδων: Ακολουθία, Βίος, Παρακλητικός Κανών.

Τη ΙΓ’ του αυτού μηνός (Μαϊου), μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παυσικάκου, Επισκόπου Συννάδων, του ιαματικού. Έπαυσας, Παυσίκακε, νοσούντων άλγη φαρμάκω ευχών σου, αρχιθύτα Συννάδων.

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Μελέτες - εργασίες - βιβλία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 13 Μαϊου, μνήμη του Οσίου Παυσικάκου του ιαματικού, Επισκόπου Σιννάδων: Ακολουθία, Βίος, Παρακλητικός Κανών.

12 Μαϊου, μνήμη και του ενδόξου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Σερραίου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΙΒ’ του αυτού μηνός (Μαϊου), μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου, του εν Σέρραις μαρτυρήσαντος. Έχαιρεν υμνών Ιωάννης εν μέσω, Θεόν καμίνου ως πάλαι νεανίαι.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 12 Μαϊου, μνήμη και του ενδόξου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Σερραίου: Συναξάριον, Ακολουθία.

03 Μαϊου, μνήμη και του Οσίου Πέτρου, Επισκόπου Άργους: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη Γ’ του αυτού μηνός (Μαϊου), Μνήμη του Οσίου Πέτρου του σημειοφόρου, Επισκόπου Άργους. Ρίψας τον εχθρόν ένθεν ατρώτω βίω• Ζωστιτήρα νίκης ζων ή θανών Πέτρε.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 03 Μαϊου, μνήμη και του Οσίου Πέτρου, Επισκόπου Άργους: Συναξάριον, Ακολουθία.

Πέμπτη μετά το Πάσχα – σύναξις της Υπεραγίας θεοτόκου της Καμαριωτίσσης, εν Σαμοθράκη: Ασματική ακολουθία, εγκώμια, Παρακλητικός Κανών – Γεωργίου ΙΩ. Παλαμά.

Παναγία η Καμαριώτισσα της Σαμοθράκης Στο ξακουστό και πανέμορφο νησί του Βορείου Αιγαίου, τη Σαμοθράκη, που απέχει 30 περίπου ναυτικά μίλια από την Αλεξανδρούπολη, βρίσκεται το λιμάνι ? χωριό Καμαριώτισσα. Στο κέντρο του

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πέμπτη μετά το Πάσχα – σύναξις της Υπεραγίας θεοτόκου της Καμαριωτίσσης, εν Σαμοθράκη: Ασματική ακολουθία, εγκώμια, Παρακλητικός Κανών – Γεωργίου ΙΩ. Παλαμά.

Το πέμπτο Κάθισμα του Ψαλτηρίου (Ψαλμοί 32 – 36) στην πρωτότυπη και την Νεοελληνική του μορφή.

Όποιος κράτησε στα χέρια του ευλαβικά το ιερό Ψαλτήριο, το θεόπνευστο βιβλίο που περιέχει τους 150 Ψαλμούς του Δαβίδ και άλλων ποιητών της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης, όποιος το μελέτησε με προσοχή και το έκανε προσευχή θερμή και κραυγή της … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Το πέμπτο Κάθισμα του Ψαλτηρίου (Ψαλμοί 32 – 36) στην πρωτότυπη και την Νεοελληνική του μορφή.

15 Απριλίου, μνήμη του Αγίου Λεωνίδου, Επισκόπου Αθηνών: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ ΙΕ΄ τοῦ αὐτοῦ Μηνός (Απριλίου), Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Λεωνίδου, ἐπισκόπου Ἀθηνῶν. Σκότος συνέσχε τὰς Ἀθήνας ἀθρόον, δύναντος αὐταῖς ἡλίου Λεωνίδου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 15 Απριλίου, μνήμη του Αγίου Λεωνίδου, Επισκόπου Αθηνών: Συναξάριον, Ακολουθία.

Από τους Θησαυρούς της Θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Α’).

Θαυμάστε, αγαπητοί, ένα από τα πολλά διαμάντια της λειτουργικής-πατερικής λογοτεχνίας της εκκλησίας μας! Θαυμάστε απλότητα εκφράσεως, πλούτο φιλολογικών μέσων, Αγιοπνευματικά νοήματα, ειλικρινή ταπεινότητα, φιλάδελφη διάθεση, ανυπόκριτη

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Θεία Λειτουργία (πρωτότυπο ή Νεοελληνικό κείμενο), Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Από τους Θησαυρούς της Θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Α’).