Αρχείο κατηγορίας Ιερές Ακολουθίες

Πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Συναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Κουκουζέλισσας: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης Ο όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο επονομαζόμενος «άγγελόφωνος» για την όντως αγγελική του φωνή, γεννήθηκε στο Δυρράχιο το 1270, στα χρόνια της βασιλείας των Κομνηνών.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Συναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Κουκουζέλισσας: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

13 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Νέου Οσίου Ιεροθέου του Ιβηρείτου: Συναξάριον, Ακολουθία, Μεγαλυνάρια, Χαιρετισμοί.

Τη ΙΓ’ του αυτού μηνός (Σεπτεμβρίου), μνήμη του Οσίου Ιεροθέου, του εκ Καλαμών μεν της Πελοποννήσου ορμωμένου, εν δε τη κατ’ Άθω Ιερά Μονή των Ιβήρων ασκήσαντος, και οσίως κοιμηθέντος εν έτει 1745.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 13 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Νέου Οσίου Ιεροθέου του Ιβηρείτου: Συναξάριον, Ακολουθία, Μεγαλυνάρια, Χαιρετισμοί.

11 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Θεοδώρας της εν Βάστα της Αρκαδίας: Βίος, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Κάθε χρόνο στις 11 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε και τιμούμε την μνήμη της Οσιοπαρθενομάρτυρος Θεοδώρας της εν Βάστα. Η Αγία αυτή είναι γνωστή πλέον όχι μόνο στην πατρίδα μας αλλά και πέραν αυτής.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 11 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Θεοδώρας της εν Βάστα της Αρκαδίας: Βίος, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

22 (23) Αυγούστου, σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Φανερωμένης Χιλιομοδίου Κορινθίας: Ακολουθία – Χαραλάμπους Μπούσια, ιστορικό, θαύματα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ Το παλαιό μοναστήρι είναι του 12ου αιώνα. Η εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης βρέθηκε απέναντι από το παλαιό μοναστήρι μέσα σε ένα βράχο. Βοσκοί που έβoσκαν, είδαν

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Μελέτες - εργασίες - βιβλία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 22 (23) Αυγούστου, σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Φανερωμένης Χιλιομοδίου Κορινθίας: Ακολουθία – Χαραλάμπους Μπούσια, ιστορικό, θαύματα.

Δογματικά Θεοτοκία: Πρωτότυπο κείμενο και Νεοελληνική απόδοσις (μέρος Β’).

Ἦχος πλ. α´. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ. Τὴν θεοπρεπῆ καὶ σεβάσμιον Κόρην τιμήσωμεν, τὴν ὑπέρτιμον τῶν Χερουβίμ· ὁ γὰρ Δημιουργὸς τῶν ὅλων ἐνανθρωπῆσαι βουληθείς, ἐν αὐτῇ ᾤκησεν ἀφράστως. Ὢ ξένων πραγμάτων, καὶ παραδόξων μυστηρίων! τίς οὐκ ἐκπλαγῇ ἐν τούτῳ ἀκουτισθείς, … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δογματικά Θεοτοκία: Πρωτότυπο κείμενο και Νεοελληνική απόδοσις (μέρος Β’).

Δογματικά Θεοτοκία: Πρωτότυπο κείμενο και Νεοελληνική απόδοσις (μέρος Α’).

Ἦχος Α´. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ. Παρθενικὴ πανήγυρις σήμερον, ἀδελφοί· σκιρτάτω ἡ κτίσις, χορευέτω ἡ ἀνθρωπότης· συνεκάλεσε γὰρ ἡμᾶς ἡ ἁγία Θεοτόκος, τὸ ἀμόλυντον κειμήλιον τῆς παρθενίας, ὁ λογικὸς τοῦ δευτέρου Ἀδὰμ Παράδεισος, τὸ ἐργαστήριον τῆς ἑνώσεως τῶν δύο φύσεων, … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δογματικά Θεοτοκία: Πρωτότυπο κείμενο και Νεοελληνική απόδοσις (μέρος Α’).

Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου – ερμηνεία εις τους κανόνας της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Όταν ο εν σοφοίς Βασιλεύς και εν Βασιλεύσι σοφός Σολομών οικοδόμησε τον πολυθρύλλητον εκείνον και υπερθαύμαστον ναόν εις την πόλιν Ιερουσαλήμ, ηβουλήθη να μεταθέση την Κιβωτόν της Διαθήκης Κυρίου από την πόλιν Δαβίδ του Πατρός του: ήτοι από το όρος … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου – ερμηνεία εις τους κανόνας της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

03 Αυγούστου, μνήμη της Αγίας Σαλώμης της Μυροφόρου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη Γ’ του αυτού μηνός (Αυγούστου), μνήμη της Αγίας Σαλώμης, της Μυροφόρου, εν ειρήνη τελειωθείσης. Της σαρκός οίον εκκυλισθείσης λίθου, Ορά Σαλώιμη Χριστόν, ου Χριστού τάφον.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 03 Αυγούστου, μνήμη της Αγίας Σαλώμης της Μυροφόρου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Ἡ θεία καταγωγὴ τῆς μουσικῆς και οι εκκλησιαστικοί πατέρες του τετάρτου αιώνος – Ηλία Λιαμή.

Είναι πλέον διαπιστωμένο με βεβαιότητα πως η άποψη των αρχαίων Ελλήνων για τη σημασία της μουσικής υιοθετήθηκε από τους μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας ή, τουλάχιστον, απετέλεσε γι’ αυτούς ένα από τα σοβαρότερα θέματα συζητήσεων ως προς την χριστιανική λατρεία.

Κατηγορίες: Άρθρα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Μελέτες - εργασίες - βιβλία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ἡ θεία καταγωγὴ τῆς μουσικῆς και οι εκκλησιαστικοί πατέρες του τετάρτου αιώνος – Ηλία Λιαμή.

09 Ιουλίου, μνήμη των Οσίων: Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους των Αγιαννανιτών: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί.

Τη Θ του αυτού μηνός (Ιουλίου), Μνήμη των Οσίων Πατέρων Διονυσίου του ρήτορος και Μητροφάνους, των εν τω Αγιωνύμω Όρει του Άθω ασκητικώς διαλαμψάντων και δη εν τη Μικρά Σκήτη της Αγίας Άννης κειμένων.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Άρθρα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 09 Ιουλίου, μνήμη των Οσίων: Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους των Αγιαννανιτών: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί.