Αρχείο κατηγορίας Ιερές Ακολουθίες

08 Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου Μακαρίου του Μακρή: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη Η τοῦ αυτού Μηνός (Ιανουαρίου), μνήμη του οσίου Μακαρίου του επιλεγομένου Μακρή, του εκ Θεσσαλονίκης ορμωμένου, εν τη μονή του Βατοπεδίου ασκήσαντος και ηγουμένου χρηματίσαντος της εν Κωνσταντινουπόλει Μονής του Παντοκράτορος. Λόγοις και πράξεσι Χριστώ παιδιόθεν, Ασκητά ευηρέστησας Μακάριε.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 08 Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου Μακαρίου του Μακρή: Συναξάριον, Ακολουθία.

Σύντομος βίος του Οσίου Νικηφόρου του λεπρού, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Ακολουθία Αγιασμού.

Ο Όσιος Πατήρ ημών Νικηφόρος, κατά κόσμον Νικόλαος Τζανακάκης, εγεννήθη στο χωριό Σηρικάρι του Νομού Χανίων Κρήτης. Σε πολύ μικρή ηλικία στερήθηκε και τους δύο γονείς του. Όταν έγινε δεκατριών ετών, ο παππούς του τον έστειλε να εργαστή σ’ ένα … Συνέχεια

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύντομος βίος του Οσίου Νικηφόρου του λεπρού, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Ακολουθία Αγιασμού.

03 Ιανουαρίου, μνήμη και της Αγίας Θωμαϊδος της εκ Λέσβου: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Η αγία Θωμαϊς ήταν άγνωστη ως αγία, ακόμη και στην Λέσβο, την πατρίδα της. Μόλις το 1961 έγινε γνωστή με σειρά άρθρων,

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 03 Ιανουαρίου, μνήμη και της Αγίας Θωμαϊδος της εκ Λέσβου: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Βίος και πολιτεία του Οσίου Σίμωνος του Αθωνίτου: Ακολουθία, Χαιρετισμοί.

Εισαγωγή. Ο Άγιός μας, ο Άγιος Σίμων ο Αθωνίτης, ήτο μεγάλος ησυχαστής. Αλλά δια την αγάπην του κόσμου, εθυσίασε την μακαρίαν εκείνην πνευματικήν τρυφήν του μέσα εις την σιωπήν, δια να σώζη ψυχάς. Και, μέχρι σήμερα φροντίζει, συνεργεί εις τους … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Άρθρα, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βίος και πολιτεία του Οσίου Σίμωνος του Αθωνίτου: Ακολουθία, Χαιρετισμοί.

21 Δεκεμβρίου, μνήμη και του Αγίου Μάρτυρος Θεμιστοκλέους: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Σήμερα η εκκλησία μας εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη του αγίου μάρτυρα Θεμιστοκλή. Ο άγιος Θεμιστοκλής, πατρίδα του είχε τα Μύρα της Λικίας,

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 21 Δεκεμβρίου, μνήμη και του Αγίου Μάρτυρος Θεμιστοκλέους: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

18 Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεβαστιανού: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τή ΙΗ’ τού αυτού μηνός (Δεκεμβρίου), Μνήμη τού Αγίου Μάρτυρος Σεβαστιανού καί τών σύν αυτώ: Ζωής, τραγκυλίνου, Νικοστράτου, Κλαυδίου, Κάστορος, Τιβουρτίου, Καστούλου, Μαρκελλίνου καί Μάρκου. Σεβαστιανὸς τῶν πλάνης σεβασμάτων, Καταφρονήσας τύπτεται τὸ σαρκίον.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 18 Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεβαστιανού: Συναξάριον, Ακολουθία.

15 Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Ἐλευθέριος, ὡς ἀδουλόνους φύσει, Σπάθας θεωρῶν, οὐκ ἐδουλοῦτο πλάνῃ.

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 15 Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου: Συναξάριον, Ακολουθία.

13 Δεκεμβρίου, Μνήμη των Αγίων Πέντε Μαρτύρων, Ευστρατίου, Αυξεντίου, Μαρδαρίου, Ευγενίου, Ορέστου και Λουκίας της παρθένου: Βίος, θαυμαστές εμφανήσεις, Ακολουθία.

Οι Άγιοι Πέντε Μάρτυρες άθλησαν στον καιρό της βασιλείας των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, το 296 μ.Χ. Τότε είχε ξεσπάσει ο φοβερότερος ίσως διωγμός εναντίον των χριστιανών, που είχε σκοπό να εξαλείψει από το πρόσωπο της γης κάθε χριστιανό.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λογοτεχνικά, Μελέτες - εργασίες - βιβλία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 13 Δεκεμβρίου, Μνήμη των Αγίων Πέντε Μαρτύρων, Ευστρατίου, Αυξεντίου, Μαρδαρίου, Ευγενίου, Ορέστου και Λουκίας της παρθένου: Βίος, θαυμαστές εμφανήσεις, Ακολουθία.

08 Δεκεμβρίου, Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παταπίου: Συναξάριον, Παρακλητικός Κανών.

Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τω αυτώ μηνί (Δεκεμβρίω) Η΄, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παταπίου. Φθαρτόν λελοιπώς Πατάπιε γης πάτον, Πατείς όπου πατούσι πραέων πόδες. Ογδοάτη Πατάπιε χλόης πέδον αμφεπάτησας.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 08 Δεκεμβρίου, Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παταπίου: Συναξάριον, Παρακλητικός Κανών.

26 Νοεμβρίου, μνήμη του Οσίου Στυλιανού του Παφλαγόνος: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΚΣΤ’ του αυτού μηνός (Νοεμβρίου), Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Στυλιανού, του Παφλαγόνος, του θαυματουργού. Ασκήσεως πέπτωκεν ο στερρός στύλος. Στυλιανός γαρ τον βίον καταστρέφει.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 26 Νοεμβρίου, μνήμη του Οσίου Στυλιανού του Παφλαγόνος: Συναξάριον, Ακολουθία.