Αρχείο κατηγορίας Ιερές Ακολουθίες

08 Ιουνίου, μνήμη του Οσιομάρτυρος Παύλου του Καϊουμά: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη Η’ του αυτού μηνός (Ιουνίου), μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παύλου του νέου ομολογητού και ελεήμονος, του μαρτυρήσαντος επί Κωνσταντίνου του Κοπρωνύμου του εικονομάχου. Χριστόν αγαπήσας Παύλε παμμακάριστε, αθλητικώ τέλει αυτώ προσηνέχθης.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 08 Ιουνίου, μνήμη του Οσιομάρτυρος Παύλου του Καϊουμά: Συναξάριον, Ακολουθία.

02 Ιουνίου, ασματική ακολουθία επι τη καταθέσει Ιερού Λειψάνου του Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού – Ιερομ. Σάββα Χριστοδουλιά.

Στις 2 Ιουνίου, η Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Μεγάλου Δένδρου του Θέρμου στην Αιτωλοακαρνανία, τιμά την Μετακομιδή τμήματος του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, το οποίο μεταφέρθηκε και αποθησαυρίσθηκε στην ομώνυμη Μονή της γενετείρας του ενδόξου … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 02 Ιουνίου, ασματική ακολουθία επι τη καταθέσει Ιερού Λειψάνου του Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού – Ιερομ. Σάββα Χριστοδουλιά.

30 Μαϊου, μνήμη της Οσίας Εμμελείας, μητρός του Μ. Βασιλείου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ Λ΄ τοῦ αὐτοῦ Μηνός (Μαϊου), Μνήμη τῆς Ὁσίας Ἐμμελείας, μητρὸς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἐμμέλιον τέθνηκε· τίς ἔφρασεν; Ἥ γε τοσούτων καὶ τοίων τεκέων δῶκε φάρος βιότῳ, υἱέας ἠδὲ θύγατρα ὁμόζυγας ἀζυγέας τε, εὔπαις καὶ πολύπαις ἥδε μόνη μερόπων.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 30 Μαϊου, μνήμη της Οσίας Εμμελείας, μητρός του Μ. Βασιλείου: Συναξάριον, Ακολουθία.

26 Μαϊου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών Συνεσίου, Επισκ. Καρπασίας της Κύπρου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΚΣΤ’ του αυτού Μηνός (Μαϊου), μνήμην επιτελούμεν του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Συνεσίου, επισκόπου Καρπασέων. Συνέσιε, σύνεσιν δος μοι θείαν, ίνα υμνώ σε ως λειτουργόν Κυρίου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 26 Μαϊου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών Συνεσίου, Επισκ. Καρπασίας της Κύπρου: Συναξάριον, Ακολουθία.

22 Μαϊου, μνήμη και της δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ ΚΒ΄ τοῦ αὐτοῦ Μηνός (Μαϊου), Μνήμη τῶν Ἁγίων ἑκατὸν πεντήκοντα Πατέρων, τῆς Ἁγίας Δευτέρας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῆς συγκροτηθείσης ἐν ἔτει 381 ἐν Κωνσταντινουπόλει, καὶ καθελούσης τὸν Μακεδόνιον, λέγοντα μὴ εἶναι Θεὸν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τολμᾷ τὸ θεῖον Πνεῦμα … Συνέχεια

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 22 Μαϊου, μνήμη και της δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Κατηγορία εις βάρος του Μεγάλου Κωνσταντίνου περί «καταδίκης μνήμης» – Κωνσταντίνου Καραστάθη.

(DAMNATIO MEMORIAE) Οι λέξεις είναι λατινικές (dammatio= καταδίκη, και memoria = μνήμη). Η συνολική έκφραση «Καταδίκη μνήμης» σημαίνει «καταδίκη σε λήθη». Η Dammatio memoriae εθεωρείτο από τους Ρωμαίους πολύ

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κατηγορία εις βάρος του Μεγάλου Κωνσταντίνου περί «καταδίκης μνήμης» – Κωνσταντίνου Καραστάθη.

17 Μαϊου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ ΙΖ’ τοῦ αὐτοῦ μηνός (Μαϊου), Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας. Eις τον Aνδρόνικον. Ἔθνη διδάξας Ἀνδρόνικος μυρία, Πρὸς Χριστὸν ἦλθεν, ὃς καλεῖ πρὸς φῶς ἔθνη.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 17 Μαϊου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας: Συναξάριον, Ακολουθία.

14 Μαϊου, μνήμη και του Αγίου Οσιομάρτυρος Θεράποντος: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλ. Κανών.

Τῇ ΙΔ΄ τοῦ αὐτοῦ Μηνός (Μαϊου), Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Θεράποντος, ἐπισκόπου Κύπρου. Ὤφθης Θεράπων, οἷα θύτης τοῦ Λόγου, ὤφθης Θεράπων, καὶ δι’ αἵματος Πάτερ.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 14 Μαϊου, μνήμη και του Αγίου Οσιομάρτυρος Θεράποντος: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλ. Κανών.

13 Μαϊου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Γλυκερίας: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Τῇ ιγ᾿ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς (Μαϊου), μνήμη τῆς ῾Αγίας Μεγαλομάρτυρος Γλυκερίας. Θηρὸς τὸ πικρὸν δῆγμα τῇ Γλυκερίᾳ Ὑπὲρ γλυκάζον ὡς ἀληθῶς ἦν μέλι.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 13 Μαϊου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Γλυκερίας: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

12 Μαϊου, μνήμη και του Οσίου Θεοδώρου του εν Κυθήροις: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρ. Κανών, Χαιρετισμοί.

Τη ΙΒ’ του αυτού μηνός (Μαϊου), μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός, ημών Θεοδώρου, του εν τη νήσω των Κυθήρων ασκήσαντος. Χριστοῦ δωρεῶν ἐπωνυμίαν φέρων. Βροτοῖς ἴασιν ἀεὶ πηγάζεις Πάτερ.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 12 Μαϊου, μνήμη και του Οσίου Θεοδώρου του εν Κυθήροις: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρ. Κανών, Χαιρετισμοί.