Αρχείο κατηγορίας Ιερές Ακολουθίες

01 Οκτωβρίου, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργουπηκόου: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί.

Ένα από τα πολλά ονόματα τα οποία προσδίδουμε στην Παναγία μας, είναι και το Γοργοϋπήκοος. Η ομώνυμη θαυματουργή εικόνα της βρίσκεται μάλιστα στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου του Αγίου Όρους από το 1646.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 01 Οκτωβρίου, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργουπηκόου: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί.

24 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Ισαποστόλου Θέκλης: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τή ΚΔ’ τού αυτού μηνός (Σεπτεμβρίου), Μνήμη τής Αγίας Μεγαλομάρτυρος καί Ισαποστόλου Θέκλης. Αυτός σε σώζει Θέκλα ρήξας τήν πέτραν, Ού τώ πάθει πρίν ερράγησαν αι πέτραι.

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 24 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Ισαποστόλου Θέκλης: Συναξάριον, Ακολουθία.

19 Σεπτεμβρίου, Ανάμνησις της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου Μακρή: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ ΙΘ’ τοῦ αὐτοῦ Μηνός (Σεπτεμβρίου), ἡ ἀνάμνησις τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ὁσίου Ἀμφιλοχίου τοῦ ἐν Πάτμῳ, γενομένην ἐν ἔτει 1980ῳ.

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 19 Σεπτεμβρίου, Ανάμνησις της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου Μακρή: Συναξάριον, Ακολουθία.

Κυριακή Μετά την Ύψωσιν: μνήμη των Αγίων Β’ και ΣΤ’ Οικουμενικών Συνόδων, ιστορικό, Ακολουθία.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ (Κυριακῇ μετὰ τὴν Ὕψωσιν), τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει δευτέραν Οἰκουμενικὴν Σύνοδον ἐορτάζομεν, τῶν ἁγίων ἑκατὸν πεντήκοντα Πατέρων, καὶ τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἕκτην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, τῶν ἁγίων ἑκατὸν ἐβδομήκοντα Πατέρων.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κυριακή Μετά την Ύψωσιν: μνήμη των Αγίων Β’ και ΣΤ’ Οικουμενικών Συνόδων, ιστορικό, Ακολουθία.

17 Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων μαρτύρων: Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης: Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Βίος της Αγίας Σοφίας και των τρειών θυγατέρων της Πίστεως, Ελπίδος, Αγάπης, των οποίων η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη στις 17 Σεπτεμβρίου. Μαρτύρησαν στα χρόνια του αυτοκράτορος Αδριανού (117 – 138).

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 17 Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων μαρτύρων: Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης: Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

16 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νινιανού, Επισκοπού Βιτέρνης, του φωτιστού των Πικτών: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΙΣΤ’ του αυτού μηνός (Σεπτεμβρίου), Μνήμη επιτελούμεν του εν αγίοις Πατρός ημών Νινιανού, Επισκοπού Βιτέρνης, του φωτιστού των Πικτών και κτίτορος της εν Σκωτία σεβασμίας Μονήςτης λεγομένης του Λευκού Οίκου, του θαυματουργού. Τον νυν μη φιλών Νινιανός αιώνα μετέστη … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 16 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νινιανού, Επισκοπού Βιτέρνης, του φωτιστού των Πικτών: Συναξάριον, Ακολουθία.

Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μνήμη των υπό των Αγαρινών ανερεθέντων Νεομαρτύρων εν μικρά Ασσία και Πόντω (1918 – 1922): Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Η Κυριακή που προηγείται της Μεγάλης εορτής της Υψώσεως του τιμίου Σταυρού, έχει αφιερωθεί από την Ιερά Σύνοδο των Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος, μεταξύ των άλλων, και στην Ιερή μνήμη όλων όσων τελειώθηκαν με μαρτυρικό τρόπο από το 1918 … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Το ηχητικό περιοδικό μας - Ορθόδοξη Πορεία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μνήμη των υπό των Αγαρινών ανερεθέντων Νεομαρτύρων εν μικρά Ασσία και Πόντω (1918 – 1922): Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

18 Αυγουστου, μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών, Βαρνάβα, Σωφρονίου και Χριστοφόρου, κτητόρων της Ι. Μ. Σουμελά: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΙΗ’ του αυτού μηνός (Αυγούστου), μνήμη των εξ Αθηνών Οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών, Βαρνάβα και Σωφρονίου, των εν τω Όρει του Μελέα εν ασκήσει και θαύμασι διαλαμψάντων.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 18 Αυγουστου, μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών, Βαρνάβα, Σωφρονίου και Χριστοφόρου, κτητόρων της Ι. Μ. Σουμελά: Συναξάριον, Ακολουθία.

11 Αυγούστου, μνήμη και του Οσίου πατρός ημών Νήφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΙΑ’ του αυτού μηνός (Αυγούστου), μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Νήφωνος, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ασκήσαντος το πρότερον εν τη κατά τον Άθω Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου, και εν αυτή τελειωθέντος εν ειρήνη εν έτει 1460. Λιπών ο Νήφων την … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 11 Αυγούστου, μνήμη και του Οσίου πατρός ημών Νήφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως: Συναξάριον, Ακολουθία.

08 Αυγούστου, μνήμη του νέου Οσίου Καλλινίκου του Αιτωλού, Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας: Βίος, Ακολουθία.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΑΦΗΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟ Ένας ξεχωριστός άνθρωπος με βαθιά πίστη στο Θεό και προσήλωση στην αποστολή του ήταν ο μακαριστός Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κυρός Καλλίνικος ο οποίος από το 2020 βρίσκεται … Συνέχεια

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 08 Αυγούστου, μνήμη του νέου Οσίου Καλλινίκου του Αιτωλού, Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας: Βίος, Ακολουθία.