Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το πενταμελές συμβούλιό μας συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Παπαχρήστος.

Αντιπρόεδρος: Νικητούλα Κακουδάκη.

Γενική Γραμματεύς: Αικατερίνα Μιτζέλη.

Οργανωτικός Γραμματεύς: Γρηγόριος Θύμης.

Ταμίας: Χαράλαμπος Βροντινάκης.

Η θητεία του εν λόγω διοικητικού συμβουλίου άρχισε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2023 και θα λήξει, συν Θεώ, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2026, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του συλλόγου μας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ