Αρχείο κατηγορίας Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών)

Κυριακή Θ΄ Ματθαίου: Ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο.

[Ματθ.14,22-34] «Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλουςκαὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾿ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κυριακή Θ΄ Ματθαίου: Ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο.

«Δώστε, δώστε στους φτωχούς!» – Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

«Ξέρω ότι πολλοί από τους συγκεντρωμένους πάλι θα μας κατηγορήσουν, όταν μιλούμε γι’ αυτά, και θα πουν: «Μη, σε παρακαλώ, μη γίνεσαι φορτικός και βαρετός στους ακροατές.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Δώστε, δώστε στους φτωχούς!» – Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Η Μεταμόρφωσις του Κυρίου: Υπομνηματισμός της Ευαγγελικής Περικοπής της Θ. Λ. από τον Ιερό Χρυσόστομο.

«Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην(:ύστερα από έξι ημέρες ο Ιησούς πήρε μαζί Του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τον αδελφό του)»[Ματθ.17,1].

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η Μεταμόρφωσις του Κυρίου: Υπομνηματισμός της Ευαγγελικής Περικοπής της Θ. Λ. από τον Ιερό Χρυσόστομο.

Του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού – λόγος Α’, εις την υπερένδοξον Μεταμόρφωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Δεύτε, πανηγυρίσωμεν σήμερον, ώ φιλόθεον σύστημα. Δεύτε, συνεορτάσωμεν σήμερον ταις φιλεόρτοις άνω δυνάμεσι˙ ήκασι γαρ ενθάδε συν ημίν εορτάσοντες. Δεύτε, ως εν κυμβάλοις ευήχοις τοις χείλεσιν αλαλάξωμεν. Δεύτε, σκιρτήσωμεν πνεύματι. Τίνι γαρ εορτή και πανήγυρις; Τίνι θυμηδία και αγαλλίασις,

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού – λόγος Α’, εις την υπερένδοξον Μεταμόρφωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Μέσα στὸ φῶς τῆς Μεταμόρφωσης – Anthony Bloom.

Κυριακὴ μετὰ τὴ Μεταμόρφωση Ὑπάρχουν στιγμὲς τῆς πνευματικῆς, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τῆς πιὸ συνηθισμένης καθημερινῆς ζωῆς τόσο ὡραῖες, τόσο ὑπέροχες ποὺ νὰ μᾶς κάνουν νὰ θέλουμε τὸ χρόνο, τὴ ζωή, τὴν αἰωνιότητα νὰ σταματήσουν ἐκεῖ ὥστε

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μέσα στὸ φῶς τῆς Μεταμόρφωσης – Anthony Bloom.

Για τη μνησικακία (μέρος Β’) – Αββά Δωροθέου.

Συμβαίνει δε πολλές φορές να αποδίδει κανείς κακό αντί κακού, όχι μόνο με πράξη, αλλά και με λόγο και με τη στάση του. Και παρουσιάζεται εξωτερικά ότι δεν ανταπέδωσε με πράξη το κακό, αλλά βλέπει ότι το

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Υγεία – επιστήμη - περιβάλλον | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Για τη μνησικακία (μέρος Β’) – Αββά Δωροθέου.

Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου: Ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο.

[Ματθ.9,27-35] «Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ(:και ενώ έφευγε από εκεί ο Ιησούς, Τον ακολούθησαν δύο τυφλοί, οι οποίοι φώναζαν δυνατά και

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου: Ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο.

Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου: Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τη θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ.

[Ματθ.9,1-8] «Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου: Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τη θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ.

Αγίου Ρωμανού του Μελωδού – κοντάκιον εις τον Άγιον Ηλίαν τον προφήτην.

Προοίμιον Προφήτα και προόπτα των μεγαλουργιών του θεού ημών, Ηλία μεγαλώνυμε, ο τω φθέγματί σου στήσας τα υδατόρρυτα νέφη,

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αγίου Ρωμανού του Μελωδού – κοντάκιον εις τον Άγιον Ηλίαν τον προφήτην.

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου: Ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο.

[Ματθ. 5,14-19] «Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου: Ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο.