Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το πενταμελές συμβούλιό μας συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Παπαχρήστος.

Αντιπρόεδρος: Νικητούλα Κακουδάκη.

Γενικός γραμματεύς: Κωνσταντίνος Μουτσατσός.

Οργανωτικός γραμματεύς: Γρηγόριος Θύμης.

Ταμίας: Χαράλαμπος Βροντινάκης.

Η θητεία του εν λόγω διοικητικού συμβουλίου άρχισε στις 15 Σεπτεμβρίου του 2020 και θα λήξει, συν Θεώ, στις 15 Σεπτεμβρίου του 2023, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του συλλόγου μας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ