Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το πενταμελές συμβούλιό μας συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: ο Ιωάννης Παπαχρήστος.

Αντιπρόεδρος: Η Αικατερίνα Κολόκα.

Γενική γραμματεύς: η Νικητούλα Κακουδάκη.

Οργανωτικός γραμματεύς: ο Γεώργιος Γραβιάς.

Ταμίας: ο Χαράλαμπος Βροντινάκης.

Η θητεία του εν λόγω διοικητικού συμβουλίου άρχησε στις 27 Απριλίου του 2017 και θα λήξει, συν Θεώ, στις 27 Απριλίου του 2020, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του συλλόγου μας.