Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το πενταμελές συμβούλιό μας συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: ο Ιωάννης Παπαχρήστος.

Αντιπρόεδρος: Η Αικατερίνα Κολόκα.

Γενική γραμματεύς: η Νικητούλα Κακουδάκη.

Οργανωτικός γραμματεύς: ο Γεώργιος Γραβιάς.

Ταμίας: ο Χαράλαμπος Βροντινάκης.

Η θητεία του εν λόγω διοικητικού συμβουλίου άρχησε στις 27 Απριλίου του 2017 και θα λήξει, συν Θεώ, στις 27 Απριλίου του 2020, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του συλλόγου μας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ