16 Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Λογγίνου του Εκατοντάρχου: Βίος, Παρακλητικός Κανών.

Ποιός Χριστιανός δεν έχει ακούσει για τον Κεντυρίωνα του Ευαγγελίου; Κεντυρίων δε σημαίνει Εκατόνταρχος. Την εβδομάδα των Παθών, που πηγαίνουν όλοι στην Εκκλησία, ακούνε από τα Ευαγγέλια, ότι ο Εκατόνταρχος αυτός ήταν στη Σταύρωσι του Κυρίου, επικεφαλής των στρατιωτών της φρουράς. Γνωρίζουν ότι ο Εκατόνταρχος επίστευε και ομολόηγσε την θεότητα του Χριστού, αμέσως μετά την Σταύρωσι. «Ο δε Εκατόνταρχος και οι με’ αυτού τηρούντες τον Ιησούν, ιδόντες τον σεισμόν και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες: «αληθώς Θεού Υιός ην Ούτος».
Δεν γνωρίζουν όμως ότι λεγόταν Λογγίνος. Ούτε επίσης γνωρίζουν την μετέπειτα ιστορίαν του και το μαρτύριό του και τα θαυμαστά έργα του, που έκαμε μετά το θάνατό του.
Αι! λοιπόν! Αυτά θα εξιστορήσωμε στο βιβλιαράκι αυτό…
Αρχιμ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ι. Μονή Ασωμάτων Πετράκη
Φεβρουάριος 1979.

Ο Αγιος Λογγίνος ο Εκατόνταρχος: Βίος – Αρχιμ. Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου.rar

Παρακλητικός Κανών εις τον Άγιον Λογγίνον – Γερασίμου Μικραγιαννανίτου.rar

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Άρθρα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.