07 Αυγούστου, μνήμη και του Ιερομάρτυρος Αστερίου: Συναξάριον, Παρακλητικός Κανών.

Άγιος Αστέριος ο οσιομάρτυρας και θαυματουργός

Τράχηλον Αστέριος εκκοπείς ξίφει,
Χοροίς αθλητών, οίον αστήρ εμπρέπει.

Πότε και που μαρτύρησε δεν αναφέρουν οι Συναξαριστές. Στους περισσότερους από τους Κώδικες αναγράφεται ως «μάρτυς και συγκλητικός, δια ξίφους τελειωθείς». Στον Συναξαριστή του Αγίου Νικόδημου αναφέρεται ως «Oσιομάρτυς και θαυματουργός». Στον δε Παρακλητικό Κανόνα τον οποίον συνέθεσε ο Μακαριστός Υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεράσιμος ο Μικραγιαννανίτης, «εις τον Ιερομάρτυρα Αστέριον», αναφέρονται και τα ονόματα των αδελφών του Αγίου: Νέων, Νεονίλλα και Κλαύδιος.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Παρακλητικός Κανών εις τον Μάρτυρα Αστέριον και τους αδελφούς αυτού – Γερασίμου Μον. Μικραγιαννανίτου.rar

Παράβαλε και:
07 Αυγούστου, ο Άγιος Νικάνωρ και το Μοναστήρι του στη Ζάμπορδα – Φώτη Κόντογλου.
07 Αυγούστου, ο Αγιος Νικάνωρ: Βίος, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί, ευχαί.
07 Αυγούστου, Μνήμη της Οσίας Θεοδώρας της Σύχλας (17ος-18ος αιών): Βίος.
07 Αυγούστου, Μνήμη του Οσίου Θεοδοσίου της Αργολίδος: Βίος, Θαύματα, Ακολουθία, Χαιρετισμοί, Παρακλητικός Κανών.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.