Το φάρμακο κατά του ιού – Αρχιμ. Αστερίου Χατζηνικολάου (video).

Μια άλλη, ψύχραιμη, εκδοχή για τα συμβαίνοντα γύρω μας! Χωρίς κραυγές, ανακρίβιες και υπερφίαλες ατομοκεντρικές θεωρήσεις!

Το φάρμακο κατά του ιού – Αρχιμ. Αστερίου Χατζηνικολάου – YouTube

(λόγος παρακλήσεως)

Κατηγορίες: Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Υγεία – επιστήμη - περιβάλλον. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.