Η συνομιλία του Ιησού με την ψυχήν μας – Κεμπησίου Θωμά.

Εκείνος που έχει στρέψει όλη την προσοχή του
στον Θεό, είναι ευτυχισμένος.
ΘΕΛΩ να ακούσω τι λέγει σε μένα ο Κύριος και Θεός μου.
Μακαρία η ψυχή εκείνη η οποία κατανοεί τη φωνή του Κυρίου και παίρνει από το ίδιο το στόμα του Κυρίου παρηγοριά.
Μακάρια εκείνα τα αυτιά τα οποία αισθάνονται τη λεπτή πνοή του Αγίου Πνεύματος και αποστρέφονται τους ψιθύρους του κόσμου.
Μακάρια εκείνα τα αυτιά, τα οποία προσέχουν όχι την έξω φωνή του κόσμου, αλλά την εσωτερική φωνή της αλήθειας.
Μακάριο εκείνο το μάτι που μένει κλειστό για τα θέλγητρα του κόσμου και ασχολείται με την εξέτασι του εσωτερικού ανθρώπου.
Μακάριοι όλοι όσοι προσπαθούν να ανυψώσουν την καρδιά τους προς τα μυστήρια του ουρανού και με την αδιάκοπη καθημερινή πνευματική τους άσκησι προχωρούν συνεχώς περισσότερο στην κατανόησί τους.
Μακάριοι όσοι άφησαν τον εαυτό τους στα χέρια του Θεού και προσπαθούν να απομακρύνουν από το δρόμο τους κάθε εμπόδιο που θέλει να τους παρεμβάλη ο κόσμος.
Απαρνήσου τα πρόσκαιρα, για ν’ ακούσης
τη φωνή του Χριστού.
Πρόσεχε ψυχή μου! Κλείσε όλες τις πόρτες των αισθήσεών σου, ώστε να αξιωθής ν’ ακούσης ό,τι ο Κύριος σου λέγει.
Να ποια είναι τα υπέροχα λόγια του αγαπητού σου:
«Εγώ είμαι η ανάπαυσίς σου, η σωτηρία και η ζωή».
«Μείνε εν εμοί και θα εύρης ανάπαυσιν».
Άφησε κάθε τι το πρόσκαιρο και να επιδιώκης τα αιώνια.
Τα πρόσκαιρα είναι απατηλά. Τί θα σε ωφελήσουν τα πλάσματα αν σε αποδοκιμάση ο Πλάστης;
Για να κερδίσης λοιπόν την αληθινή μακαριότητα, αποχωρήσου από κάθε τι άλλο και παρέδωσε τον εαυτό σου στον Πλάστη. Σ’ Αυτόν να είσαι δούλος πιστός και θα ευαρεστήσης ενώπιόν Του.

Από το βιβλίο: Η Μίμησις του Χριστού, του Κεμπησίου Θωμά. Νεοελληνική απόδοσις της εκδοθείσης το 1902 μεταφράσεως του Αβερκίου Λαμπίρη υπό την έγκρισιν και ευλογίαν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Εκδόσεις ΦΩΣ

η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Γενικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.