Παρακλητικός Κανών εις την Προμήτορα της Θεοτόκου, την δικαίαν Μαρίαν – Χαραλάμπους Μπούσια.

Την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως, τιμώνται, ως γνωστόν, όλοι οι κατά σάρκα πρόγονοι
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μεταξύ αυτών εξέχουσα θέση, αν και μάλλον άγνωστη στους
πολλούς, έχει και η προμήτωρ της Θεοτόκου, η γιαγιά της όπως λέμε σήμερα, η Αγία Μαρία. Ποιά όμως ήταν αυτή;

Εικοστός τρίτος από το γένος του Δαβίδ κατατάσσεται ο Ιερεύς Ματθάν, (ή ακριβέστερα,
εικοστός έβδομος, κατά την γενεαλογία του Ευαγγελιστού Ματθαίου). Αυτός λοιπόν νυμφεύθηκε
την εν λόγω Αγία Μαρία, η οποία καταγόταν από την φυλή του Ιούδα. Η Αγία Μαρία γέννησε ένα
γιό, τον Ιακώβ, τον πατέρα του Μνήστορος Ιωσήφ, και τρεις θυγατέρες: τη Μαρία, τη Σοβή και
την Άννα, την μητέρα της Υπεραγίας Θεοτόκου. «Και η μεν Μαρία, γεννά Σαλώμην την μυροφόρο, η δε Σοβή, γεννά την Ελισάβετ, την μητέρα του Τιμίου Προδρόμου, η δε Άννα, γεννά την
Θεοτόκον.» Ώστε, η Σαλώμη, η Ελισάβετ και η Θεοτόκος είναι, έγγονές μεν του Ματθάν και της
Αγίας Μαρίας της γυναίκας του, και πρώτες εξάδελφες αναμεταξύ τους.

Έτσι, η Αγία Μαρία είναι η γιαγιά της Θεοτόκου και η μητέρα της Αγίας Άννης.

Παρακλητικός Κανών εις την Προμήτωρα της Θεοτόκου, δικαίαν Μαρίαν – Χαραλάμπους Μπούσια.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.