20 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, Επισκόπου Πατάρων: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη Κ’ του αυτού μηνός (Ιουνίου), μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, Επισκόπου Πατάρων.

Μέθοδον Μεθόδιος βίου προς βίον,
Μεθείς οδεύει, ου μέθοδος ου πέλει.

Εικάδι αρχιθύτην Μεθόδιον άορ κατέπεφνεν.

Ο Άγιος Μεθόδιος έζησε κατά τον 6ο μ.Χ. αιώνα. Η σπάνια αρετή του και η μεγάλη μόρφωση που τον διέκρινε τον ανέβασαν στον επισκοπικό θρόνο των Πατάρων. Σαν επίσκοπος, επεδίωκε να επιτελεί τέλεια τα καθήκοντα του. Ο φωτιστικός λόγος του, σε συνδυασμό με το άγιο παράδειγμα του, έτρεφε τις ψυχές των ανθρώπων του ποιμνίου του. Ήταν ακοίμητος φρουρός του ορθοδόξου δόγματος και αποφασισμένος σε όλη του τη ζωή «φυλάσσειν τα δόγματα τα κεκριμένα υπό των Αποστόλων». (Πράξεις των Αποστόλων, ιστ’ 4). Να φυλάττει, δηλαδή, τις αποφάσεις, που είχαν οριστικά κριθεί σαν μόνες ορθές από τους Αποστόλους.

Γι’ αυτό και πέτυχε μετά από συστηματικό αγώνα να περιορίσει σημαντικά στην επαρχία του τους οπαδούς των λανθασμένων δοξασιών του Ωριγένη. Όμως, αυτοί οι λίγοι που έμειναν, για να εκδικηθούν, κατάφεραν να βάλουν δικό τους υπηρέτη κοντά στο Μεθόδιο. Και κάποια μέρα που ο επίσκοπος αρρώστησε, τον σκότωσε με μαχαίρι. Αλλά ενώ τον μαχαίρωνε, ο Μεθόδιος άκουσε το δολοφόνο να λέει: «έτσι σκοτώνουν οι Ωριγενιστές». Τότε μειδίασε ελαφρά και έγειρε το κεφάλι του ευχαριστημένος, παραδίδοντας το πνεύμα του στον Κύριο. Ήταν η χαρά, διότι έπεφτε θύμα του καθήκοντος του να διαφυλάττει τα ορθά δόγματα της Εκκλησίας.

Ο Σ. Εύστρατιάδης όμως, στο Αγιολόγιο του, έχει άλλη γνώμη περί των βιογραφικών στοιχείων του Αγίου αυτού και την παραθέτουμε ως έχει: «Ήκμασε περί τα τέλη του γ’ και τας αρχάς του δ’ αιώνος• κατά τον Ιερώνυμον (De Νirill. 83) και τον ιστορικόν Σωκράτην (Εκκλ. Ιστ. 6,13). Ην ουχί Πατάρων επίσκοπος, αλλά Ολύμπου του εν Λυκία και είτα επίσκοπος Τύρου (της Φοινίκης), κατ’ άλλην δε γνώμην, επίσκοπος Φιλίππων της Μακεδονίας. Η τοιαύτη πλάνη, του να λέγεται Πατάρων επίσκοπος, προήλθεν εκ του ότι ο περί αναστάσεως διάλογος αυτού εκτυλίσσεται εις τα Πάταρα. Ο Μεθόδιος ην διαπρεπής αρχιερεύς και πλατωνικός φιλόσοφος, αντίπαλος σφοδρός των Ωριγενιστών και ποιητής δόκιμος, ως φαίνεται εκ του περισωθέντος έργου αυτού «Συμπόσιον των δέκα παρθένων ή περί αγνείας». Κατά τον επί Διοκλητιανού διωγμόν, υπέστη τον μαρτυρικόν θάνατον εν Χαλκίδι (της Συρίας).

Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκεται σήμερα στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος Αγίου Όρους.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Ασματική Ακολουθία εις τιμήν και μνήμην του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, Επισκ. Πατάρων.rar

Παράβαλε και:
20 Ιουνίου, Βίος του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα.
20 Ιουνίου, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Οδηγητρίας: Συναξάριον, Ακολουθία.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.