08 Δεκεμβρίου, μνήμη και του Αγίου Ευχαρίου, Επισκόπου Τρεβήρων της Ισπανίας: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη Η’ του αυτού μηνός (Δεκεμβρίου), Μνήμη του Αγίου Ευχαρίου, πρώτου Επισκόπου Τρεβήρων, μαθητού του Αποστόλου Πέτρου.

Τιμώ σε Ευχάριε ως ευχαρίστως,
Οία πρωτεπίσκοπον ποίμνης Τρεβήρων.
Ευχάριος ογδόη εύχαρης Θεώ παρέστη.

Ασματική Ακολουθία εις τιμήν και μνήμην του Οσίου Ευχαρίου, Επισκόπου Τρεβήρων της Ισπανίας – Παναγίωτου Σόμαλη.rar

Παράβαλε και:
08 Δεκεμβρίου, Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παταπίου: συναξάριον, Παρακλητικός Κανών.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.