06 Νοεμβρίου, μνήμη του Οσίου Δημητριανού, Επισκόπου Κηθηρίας της Κύπρου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ ς’ τοῦ αὐτοῦ μηνός (Νοεμβρίου), μνήμη τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ, ἐπισκόπου Κηθηρίας της Κύπρου.

Ο Άγιος Δημητριανός είναι άγνωστος στους Συναξαριστές, γνωστός όμως στην εκκλησία της Κύπρου ως επίσκοπος Κηθηρίας (ή Κυθραίων ή Χυτρών).

Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Θεοφίλου του εικονομάχου (829 – 843 μ.Χ.) και γεννήθηκε στο χωριό Συκά της Κυθρίας από πατέρα που ήταν Ιερέας. Έγινε μοναχός και έπειτα πρεσβύτερος από τον επίσκοπο Χυτρών Ευστάθιο, τον οποίο και διαδέχτηκε στο θρόνο. Ο Δημητριανός συμμετείχε της αιχμαλωσίας του ποιμνίου του από τους Αιγυπτίους και κατόπιν επέστρεψε μ’ αυτό στην Κύπρο, όπου όσιακά αφού έζησε, πέθανε σε βαθιά γεράματα.

Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκεται σήμερα στην Ιερά Μονή Κύκκου της Κύπρου.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Ασματική Ακολουθία εις τιμήν και μνήμην του Οσίου Δημητριανού, επισκόπου Κηθηρίας της Κύπρου.zip

Παράβαλε και:
Άβρεχτοι σε κατακλυσμό (Θαύμα του Αγίου Δημητριανού, 06 Νοεμβρίου)!
06 Νοεμβρίου, μνήμη της μετά φιλανθρωπίας κατενεχθείσης κόνεως επί Λέοντος του Μεγάλου: Συναξάριον.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.