Από τη διήγηση των περιοδειών του αγίου αποστόλου Πέτρου, την οποία έγραψε ο άγιος Κλήμης Επίσκοπος Ρώμης.

Ο Πέτρος, ο κορυφαίος των αποστόλων, όταν κόντευε να αφήσει αυτή τη ζωή, και ενώ ήταν μια μέρα συγκεντρωμένοι όλοι οι αδελφοί της Ρώμης, πήρε από το χέρι εμένα τον Κλήμη, στάθηκε στη μέση της εκκλησίας και είπε: «Ακούστε με, τέκνα και αδελφοί˙ το τέλος του δρόμου μου πλησιάζει. Γι’ αυτό σήμερα χειροτονώ για επίσκοπό σας αυτόν τον Κλήμη και του εμπιστεύομαι τον θρόνο μου του κηρύγματος και του μεταδίδω την εξουσία να δένει και να λύνει.1 Θα δέσει βέβαια αυτό που πρέπει να δεθεί, και θα λύσει αυτό που πρέπει να λυθεί, αφού γνωρίζει καλά τους νόμους της Εκκλησίας.
Να τον ακούτε λοιπόν, ξέροντας ότι εκείνος που λυπεί τον επικεφαλής του κηρύγματος της αλήθειας αμαρτάνει στον Χριστό και εξοργίζει τον Θεό, τον Πατέρα όλων, και γι’ αυτό δεν πρόκειται να ζήσει. Εσείς όμως να μην παύετε να αποδίδετε πάντοτε στον πατέρα σας την τιμή και την υπακοή που του οφείλετε. Έτσι και εσείς, το ποίμνιο, θα πάτε καλά, και αυτός θα είναι ποιμένας πραγματικός, και όχι μισθωτός,2 και θα φροντίζει για το ποίμνιο. Αυτό που είπα, πάλι θα το πω: εκείνος που λυπεί τον ποιμένα και δάσκαλό του σε αυτά που αναφέρονται στον Θεό, λυπεί το Πνεύμα του Θεού, του οποίου τον θρόνο και τον τρόπο αυτός κατέχει. Και εκείνος που απορρίπτει τα λόγια του, τον Χριστό απορρίπτει3 και γίνεται παραβάτης του νόμου του».

Υποσημειώσεις.

1. Πρβ. Ματθ. 16, 19
2. Πρβ. Ιω. 10, 12
3. Πρβ. Λουκ. 10, 16

Από το βιβλίο: Ευεργετινός: «Ήτοι Συναγωγή των θεοφθόγγων ρημάτων και διδασκαλιών των θεοφόρων και αγίων πατέρων, από πάσης γραφής θεοπνεύστου συναθροισθείσα.»

Τόμος 1-ος. μετάφραση (Νεοελληνική απόδοση): Δ. Χρισταφακόπουλος

Εκδόσεις, Το Περιβόλι της Παναγίας, 2001

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Παράβαλε και:
24 Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Κλήμεντος, Επισκ. Ρώμης: Συναξάριον.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.