Η αλήθεια μιλά μέσα μας χωρίς το θόρυβο των λέξεων – Κεμπησίου Θωμά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Να ζητάς με λαχτάρα, να μιλήση μέσα στην καρδιά σου ο Ιησούς.
«ΛΑΛΕΙ, Κύριε, ότι ακούει ο δούλος σου». Δούλος σου είμαι εγώ. Δος μου φωτισμό ώστε να γνωρίσω το θέλημά Σου.
«Κλίνον την καρδίαν μου εις τους λόγους του στόματός σου˙ ως δρόσος καταρρέει ο λόγος σου» (Ψαλμ. ΡΙΠ).
Κάποτε οι Ισραηλίται έλεγαν προς τον Μωυσή: «Λάλησον ου υμίν και μη λαλείτω προς ημάς ο Θεός μήποτε αποθάνωμεν» (Έξοδ. κ’ 19).
Δεν προσεύχομαι εγώ Κύριε κατά τον τρόπο αυτόν, αλλά ταπεινά και θερμά σου λέγω μαζί με τον προφήτη Σαμουήλ «Λάλει, Κύριε, ότι ακούει ο δούλος σου».
Ας μην ομιλήση μαζί μου ο Μωυσής, ή άλλος κανείς Προφήτης, αλλά εσύ Κύριε Θεέ μου, που ενέπνευσες τους Προφήτας και τους εφώτισες. Εσύ Κύριε χωρίς την βοήθεια εκείνων μπορείς να με καταρτήσης˙ όχι όμως και εκείνοι χωρίς τη δική Σου βοήθεια.
Εκείνοι μπορούν να προφέρουν λέξεις. Πνεύμα όμως να δώσουν δεν μπορούν.
Ωραία είναι η ομιλία τους, όταν όμως Εσύ σιωπάς, εκείνοι δεν μπορούν να ζεστάνουν τις καρδιές.
Εκείνοι λένε λόγια. Εσύ μιλάς στις καρδιές.
Εκείνοι γνωστοποιούν τις εντολές Σου. Εσύ δίδεις τη δύναμι να εφαρμοστούν.
Εκείνοι δείχνουν το δρόμο. Εσύ βοηθείς να τον βαδίσουμε.
Εκείνοι ενεργούν εξωτερικώς. Εσύ διδάσκεις και φωτίζεις την καρδιά.
Εκείνοι μόνον ποτίζουν. Εσύ καρποφορείς.
Εκείνοι απλώς προσκαλούν. Εσύ δίδεις την δύναμι στη θέλησι να δεχθή.
Ας μην ομιλεί λοιπόν σ’ εμένα ο Μωυσής, αλλά Εσύ, Κύριε ο Θεός μου. Εσύ Αιωνία Αλήθεια, ώστε να μην αποθάνω άκαρπος και αξιοκατάκριτος γιατί ενώ τόσα πολλά άκουσα, σε πράξεις έμεινα απρόθυμος και πτωχός.
Λάλει, λοιπόν Κύριε, ότι ο δούλος Σου ακούει.
Λάλει, διότι εσύ έχεις «ρήματα ζωής αιωνίου» (Ιω. στ’ 68).
Λάλει δια να παρηγορηθή η ψυχή μου και να διορθωθή η ζωή μου.
Λάλει δια να γίνω ικανός να εργασθώ προς δόξα, τιμή και προσκύνησι του αγίου Σου ονόματος.

Από το βιβλίο: Η Μίμησις του Χριστού, του Κεμπησίου Θωμά. Νεοελληνική απόδοσις της εκδοθείσης το 1902 μεταφράσεως του Αβερκίου Λαμπίρη υπό την έγκρισιν και ευλογίαν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Εκδόσεις ΦΩΣ

η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Γενικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.