Ασκητικά κατορθώματα (Α’).

Πήγαμε στην μονή του αββά Απολλώ και κάποιος γέροντας μπήκε στο κελλί του οσίου και είδε ότι στο μέρος που έκανε γονυκλισίες, υπήρχε μία πλάκα. Όπου τοποθετούσε τα χέρια και τα γόνατα ο γέροντας, υπήρχε βαθουλεμένα σημάδια, περισσότερο από τέσσερα δάκτυλα βάθος, από το πλήθος των μετανοιών.

Κάποιος αιγύπτιος αββάς ήλθε κοντά στην Αντιόχεια και βρήκε μικρό τόπο, όπου ήθελε να κτίσει κελλί. Αφού τέλειωσε τους τοίχους, δεν είχε ξύλα για την σκεπή. Πήγε τότε στην Αντιόχεια και βρήκε κάποιον άρχοντα με το όνομα Ανατόλιο, που είχε ξύλα, και του λέει: «Κάνε αγάπη και δώσε μου λίγα ξύλα, για να σκεπάσω το κελλί». Εκείνος του έδειξε με ειρωνεία ένα τεράστιο ξύλο για ιστό πλοίου δέκα χιλιάδων μουζουρίων».2 Και ο γέροντας του είπε: «Δώσε μου άδεια και το παίρνω μαζί μου».

Ο δε Ανατόλιος, θυμωμένος πια, του απαντά: «Ευλογητός Κύριος, σήκωσέ το». Και αμέσως ο γέροντας σήκωσε το ξύλο στους ώμους του σαν μία δοκό και το έφερε στο κελλί του. Γεμάτος θαυμασμό και απορία ο Ανατόλιος για το παράδοξο θαύμα χάρισε το ξύλο στον γέροντα, το οποίο έφτασε και σκέπασε όχι μόνο το κελλί του, αλλά το προμήθευσε και στα άλλα κελλιά.

Υποσημείωση.

2. Πιθανή μονάδα μέτρησης βάρους.

Από το βιβλίο: Λειμωνάριον το παλαιόν – ιωάννου Μόσχου. Ητοι, Τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου. Διηγήματα των Οσίων πατέρων. βιβλίον ψυχωφελέστατον Ιωάννου Ευκρατά και Σωφρονίου του σοφιστού.
Εκδότης, Η Αγία Αννα, Φεβρουάριος 2005

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.