30 Ιουλίου ή την Β. Κυριακή του Ματθαίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Απολλοδώρου, Επίσκόπου Φαιακίας, ήτοι Κερκύρας: Ασματική Ακολουθία.

Τη Λ’ του αυτού Μηνός (Ιουλίου), Μνήμη του Αγίου Απολλοδώρου, επισκόπου Φαιακίας – Κερκύρας, ενός των εν Νικαία Τριακοσίων και Δέκα Οκτώ θεοφόρων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου.

Υιόν Θεού τον Λόγον κηρύξας κάτω,
νυν Αυτώ συνής, Απολλόδωρε, άνω.

Χριστόπνους ποιμήν Φαιακίας, Θεώ σήμερον απέπνει.

Ασματική Ακολουθία του Οσίου Πατρός ημών Απολλοδώρου Επίσκ. Φαιακίας, ήτοι Κερκύρας.

Σημειώνουμε επίσης, πως ο λαμπρός αυτός επίσκοπος της Κερκύρας τιμάται ιδιαιτέρως από την τοπική Εκκλησία και την δευτέρα Κυριακή του Ματθαίου, αυτήν δηλαδή μετά την μνήμη των Αγίων Πάντων.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.