Το Μυστήριον του Βαπτίσματος – Παναγιώτου Τρεμπέλα.

ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΥΠΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

Εξετάζοντας τα κατά το μυστήριον του αγίου βαπτίσματος, θα διαπραγματευθώμεν Α) Την έννοιαν, τας ονομασίας και την θείαν σύστασιν του βαπτίσματος. Β) Τα αισθητά σημεία του βαπτίσματος. Γ) Τα υπερφυή αποτελέσματα και την αναγκαιότητα αυτού και Δ) Τους τελεσιουργούς του βαπτίσματος και τους εις αυτό μυουμένους…

Το Μυστήριον του Βαπτίσματος – Παναγιώτου Τρεμπέλα.rar

Η/Υ επιμέλεια: Ελένης Χρήστου, Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Άρθρα, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Μελέτες - εργασίες - βιβλία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.