Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα – λόγος Εις την Υπερένδοξον της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου Γέννησιν.

Ας επικαλεσθούμε πριν από όλα εδώ το Θεό, όχι για να επιτύχουμε μια έκφραση λόγου, αντάξια προς τα πράγματα και κατάλληλη για το θέμα που μας απασχολεί, -Αυτό ξεπερνάει εντελώς τις ανθρώπινες ελπίδες- αλλά για να μπορέσουμε να φέρουμε κατά κάποιον τρόπο και όσο μας είναι δυνατόν το λόγο σε τέρμα και να μην υστερήσουμε πάρα πολύ από τους πολλούς, που έχουν μιλήσει σχετικά πριν από εμάς.

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» ολόκληρο το λόγο του Αγίου με την Νεοελληνική του απόδοση, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
Αγίου Ρωμανού του μελωδού, Κοντάκιον – εις την Γέννησιν της Υπεραγίας Θεοτόκου.
08 Σεπτεμβρίου, η γέννησις της Υπεραγίας Θεοτόκου – Υμνολογική εκλογή, τα Λειτουργικά Αναγνώσματα της εορτής.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.