Η νίκη – Κωστή Παλαμά.

… Η Ελλάδα είναι αβασίλευτη,
με δάφνες και με κρίνα της νίκης.
Παντοδύναμος την έπλασε Τεχνίτης.
Η δόξα το καμάρι της.
Η αλήθεια είναι δική της.
Κι αν είναι,
και στον πόλεμο μέσα η ζωη θυσία,
ο τάφος είναι πέρασμα
προς την αθανασία.
Κωστής Παλαμάς

Κατηγορίες: Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.