Η θεία λειτουργία η φερομένη υπό το όνομα του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστού Μάρκου.

Η θεία λειτουργία, η φερομένη υπό το όνομα «του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστού Μάρκου, μαθητού του αγίου Πέτρου», είναι η κυρία αρχαία λειτουργία της εκκλησίας της Αλεξανδρείας και της Αιγύπτου. Ανήκουσα ως εκ τούτου εις τον εν τη περιοχή ταύτη διαμορφωθέντα και τηρούμενον αιγυπτιακόν ή αλεξανδρινόν λειτουργικόν τύπον, ευρίσκετο εν λειτουργική χρήσει εν τη εκκλησία της Αιγύπτου, εν τω πρωτοτύπω ελληνικώ κειμένω ή εν μεταφράσει, απ’ αρχής μέχρι τουλάχιστον του ΙΓ’ αιώνος. Ταύτην ετέλεσαν ή εις αυτήν αναφέρονται αι εις την θείαν λειτουργίαν παραπομπαί και υπαινιγμοί των μεγάλων Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων της εκκλησίας της Αιγύπτου, ως του Μ. Αθανασίου, Διδύμου, Μακαρίου, Ισιδώρου, Θεοφίλου, Κυρίλλου, Τιμοθέου κλπ. […]

Ιωάννου Φουντούλη.
Από την εισαγωγή του βιβλίου.

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» ολόκληρο το Ιερό κείμενο αυτής της Θείας Λειτουργίας, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
25 Απριλίου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου – Συναξάριον, τα Λειτουργικά Αναγνώσματα της Θ. Λ.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θεία Λειτουργία (πρωτότυπο ή Νεοελληνικό κείμενο), Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.