03 Νοεμβρίου, Μνήμη και των αγίων μαρτύρων: Ακεψιμά, Ιωσήφ και Αειθαλά: Συναξάριον.

Τριών αγίων Μαρτύρων την ιερή μνήμη εορτάζει και τιμά σήμερα η εκκλησία: του Ακεψιμά, του Ιωσήφ και του Αειθαλά. Έδωκαν κι οι τρεις «την μαρτυρίαν Ιησού» στην Περσία το έτος 330. Τα ονόματα των δύο, του Ακεψιμά και του Αειθαλά, είναι ασυνήθιστα και άγνωστα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία˙ είναι γνωστά στο Θεό και στην Εκκλησία, κι όπως γράφει ο απόστολος είναι «Θεώ επιγινωσκόμενοι», τους ξέρει δηλαδή καλά ο Θεός. Η εκκλησία δεν ξεχνάει τα ονόματά τους και κρατεί στη μνήμη της τα φρικτά βασανιστήρια που σήκωσαν και τον πικρό θάνατό τους, για την πίστη και την αγάπη του Χριστού.
Οι τρεις άγιοι Μάρτυρες της πίστης ο Ακεψιμάς, ο Ιωσήφ κι ο Αειθαλάς, βασανίστηκαν βάρβαρα και απάνθρωπα, και ταιριάζει να επαναλάβουμε γι’ αυτούς το λόγο του αποστόλου, «ων ούκ ήν άξιος ο κόσμος». Με τί θα μπορούσε ο κόσμος να πληρώσει τα βασανιστήρια των αγίων Μαρτύρων και τί περίμεναν τάχα από τον κόσμο οι Άγιοι, όταν βασανίζονταν; Τίποτε, αφού όλη τους την ελπίδα την είχαν στο Θεό κι ό,τι περίμεναν ήταν η μακαριότητα της βασιλείας των ουρανών. Εμείς, που δεν έχουμε την πίστη και την υπομονή των Αγίων, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς τα έδιναν όλα για όλα, για να μην αρνηθούν το Σωτήρα Χριστό!

Ο Ακεψιμάς δάρθηκε αλύπητα με αγκαθωτά ραβδιά, ώστε του κομματιάστηκαν οι σάρκες του και παραμορφώθηκε το σώμα του και το πρόσωπό του. Ο Ιωσήφ τεντώθηκε και δάρθηκε, ώστε του χώρισαν οι σάρκες του και φάνηκαν τα κόκκαλα του. Κι ο Αειθαλάς δέθηκε χειροπόδαρα και δάρθηκε κι αυτός, ώστε του εξαρθρώθηκαν και χωρίστηκαν τα κόκκαλα του. Έτσι μισοπεθαμένοι ρίχτηκαν στη φυλακή κι ύστερα από έναν δεύτερο βασανισμό παρέδωκαν κι οι τρεις το πνεύμα τους στα χέρια του Θεού. «Δικαίων ψυχαί εν χειρί Θεού» λέγει η Θεία Γραφή˙ πάει να πη πως οι ψυχές των Αγίων, όταν χωρίζονται από το σώμα, είναι στα χέρια του Θεού.

Οι άγιοι Μάρτυρες είναι «οι πεπελεκισμένοι δια την μαρτυρίαν Ιησού και δια τον λόγον του Θεού», όπως έτσι γράφεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Είναι εκείνοι που οι δήμιοι τους κομμάτιασαν τα σώματα και στο τέλος με το τσεκούρι τους πήραν τα κεφάλια. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια ομιλία του λέγει ότι οι άγιοι Μάρτυρες στη δεύτερη παρουσία θα αναστηθούν και θα παρουσιαστούν κρατώντας μέσα στις παλάμες των και προσφέροντας στο Χριστό, σαν σε Λειτουργία, τα σφαγμένα τους κεφάλια. Τί τάχα κανείς έχει καλύτερο και μπορεί να προσφέρει στο Θεό από το κεφάλι του; Κι όμως κι αυτό είναι του Θεού˙ «Τα σα εκ των σών…».
Σε μια άλλη του ομιλία πάλι ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να δείξει τί είναι για μας και για την Εκκλησία ο θάνατος των αγίων Μαρτύρων, λέγει: «Έκαμον εκείνοι και χαίρομεν ημείς˙ επάλαισαν εκείνοι και ημείς αγαλλόμεθα˙ εκείνων ο στέφανος και κοινόν το κλέος, μάλλον δε της εκκλησίας η δόξα». Ας τα μεταφράσουμε αυτά τα λόγια, για να τα εννοήσουμε καλύτερα. Κουράστηκαν οι άγιοι Μάρτυρες κι εμείς τώρα έχουμε χαρά˙ πάλεψαν εκείνοι κι εμείς τώρα έχουμε αγαλλίαση˙ εκείνοι στεφανώθηκαν και η τιμή τους είναι και δική μας τιμή, μάλλον δε είναι η δόξα όλης της Εκκλησίας. Η πνευματική μας χαρά, η ψυχική μας αγαλλίαση, η τιμή μας και η δόξα της εκκλησίας είναι οι άγιοι Μάρτυρες.
Ούτε τα ονόματα των αγίων Μαρτύρων που εορτάζει σήμερα η εκκλησία καλά – καλά δεν ξέρουμε. Είναι σπάνια και των δύο, του Ακεψιμά και του Αειθαλά, τα ονόματα και τα ακούμε ίσως για πρώτη φορά. Και δεν είναι μόνο αυτοί˙ είναι και αμέτρητοι άλλοι, που τα ονόματά τους χάθηκαν και παραμένουν άγνωστοι. Όμως και οι άγιοι και τα ονόματά τους, είναι γνωστά στο Θεό, και σ’ εμάς είναι γνωστό το έργο τους, η καρποφορία που είχε στην Εκκλησία το δένδρο της πίστης, που το πότισε το αίμα τους. Όταν εορτάζουμε μνήμη αγίων Μαρτύρων, αυτό να μην ξεχνάμε και να το θυμούμαστε πάντα, ότι η Εκκλησία είναι εκκλησία Μαρτύρων, ότι κάτω από την αγία Τράπεζα, που τελείται η θεία Λειτουργία, βρίσκονται οστά αγίων Μαρτύρων. Αμήν.

Από το βιβλίο:

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Λ. ΨΑΡΙΑΝΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΜΨΥΧΟΙ
(Εξαπλά β’)
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ

Η/Υ επιμέλεια, Σοφίας Μερκούρη.

Απολυτίκιον. Ήχος γ’. Θείας πίστεως.

Ως θεράποντες, της ευσεβείας, στύλοι ώφθητε, της Εκκλησίας, πυρσολατρών καθελόντες το φρύαγμα, Ακεψιμά Ιεράρχα πολύαθλε, Αειθαλά Ιωσήφ τε μακάριοι. Αλλ’ αιτήσασθε, Χριστόν τον Θεόν πανεύφημοι, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Κοντάκιον. Ήχος β’. Τους ασφαλείς.

Την τριφαή, των Αθλοφόρων φάλαγγα, την εν Μονάδι, Τριάδα δοξάσασαν, αριστείαις της αθλήσεως, μεγαλοφώνως μακαρίσωμεν, Ακεψιμάν τον μέγαν μεγαλύνοντες, και συν Αειθαλά τον Ιωσήφ ομού• αυτούς γαρ ο Λόγος προσεδέξατο.

Μεγαλυνάριον.

Χαίροις Αθλοφόρων τριας σεπτή, Ακεψιμά Πάτερ, Ιωσήφ και Αειθαλά, οι καταβαλόντες, πυρσολατρών την πλάνην, και μαρτυρίου δόξαν, καρποφορήσαντες.

***

Περισσότερα για το Συναξάριο της ημέρας βλέπε και στον:
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗ.

Παράβαλε και:
03 Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου – Συναξάριον.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.