Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον εις τον δίκαιον και τετραήμερον Λάζαρον(Β).

Προοίμιον

Επέστης εν τω τάφω του Λαζάρου, κύριε,
και τούτον τετραήμερον εκ νεκρών ανέστησας
δεσμεύσας τον Άιδην, δυνατέ∙
Μαρίας δε και Μάρθας οικτείρας τα δάκρυα
εβόας προς αυτάς∙
«Αναστήσεται και στήσεται λέγων∙
‘συ ει ζωή και ανάστασις’».

Στάθηκες, Κύριε, πάνω στον τάφο του Λαζάρου
και τον ξανάφερες στη ζωή τέσσερις μέρες πεθαμένον
και έδεσες τον Άδη, Παντοδύναμε.
Της Μάρθας δε και της Μαρίας εσυμπόνεσες τα δάκρυα
και τους έλεγες:
«Θ’ αναστηθεί και θα σταθεί ορθός λέγοντάς μου:
‘Εσύ ’σαι Ζωή και Ανάσταση’».

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» ολόκληρο το φωτισμένο αυτό κοντάκιον, και στις δύο του εκδοχές, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
Το Σάββατον του Λαζάρου – υμνολογική εκλογή.
Σχόλια στην Ανάσταση του Αγίου Λαζάρου
Αγίου Ρωμανού του Μελωδού – κοντάκιον εις τον Όσιον και Δίκαιον και τετραήμερον Λάζαρον(Α).

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.