Η προς Τίτον επιστολή του Αποστόλου Παύλου: Το Πρωτότυπο κείμενο και η Νεοελληνική ερμηνευτική απόδοσή του από τον Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα (κείμενα και αρχεία ήχου, mp3).

Η ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο Τίτος ήταν Χριστιανός που προερχόταν από τους εθνικούς, και τον συναντούμε ως ακόλουθο του Παύλου και του Βαρνάβα στα Ιεροσόλυμα. Εκεί τότε – γύρω δηλαδή στο 51 μ. Χ. – συγκροτούσαν η Αποστολική Σύνοδος για να επιλύσει το ζήτημα εάν η περιτομή και οι υπόλοιπες τελετουργικές διατάξεις του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης ήταν υποχρεωτικές για τους Χριστιανούς που προέρχονταν από τους εθνικούς. Μέσα σε τέτοιες περιστάσεις βρέθηκε ο Παύλος μαζί με τον Τίτο στα Ιεροσόλυμα, και επόμενο ήταν να μη συγκατατεθεί ο Παύλος να περιτμηθεί ο Τίτος, όπως είχαν την αξίωση οι ιουδαΐζοντες (Γαλ. β’ 1-5).

Στη συνέχεια ο Παύλος τον είχε κοντά του ως συνεργάτη και τον έστειλε επανειλημμένα στην Κόρινθο. Κατά τη διάρκεια της τέταρτης αποστολικής του περιοδείας τον άφησε στην Κρήτη. Από την Κρήτη έπειτα ο απόστολος Παύλος συνέχισε την περιοδεία του για να επισκεφθεί τις Εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Αφού άφησε τον Τιμόθεο στην Έφεσο, όταν επέστρεφε στη Ρώμη απηύθυνε στον Τίτο την επιστολή αυτή. Στο τέλος της επιστολής τον καλεί να έλθει στη Νικόπολη. Και πραγματικά φαίνεται ότι συναντήθηκε εκεί ο Τίτος με τον Παύλο, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από κάποια πληροφορία που βρίσκουμε στη Β’ προς Τιμόθεον επιστολή (δ’ 10), σύμφωνα με την οποία, όταν ο Παύλος αντιμετώπιζε στη Ρώμη τον κίνδυνο του μαρτυρίου του, ο Τίτος βρισκόταν στη Δαλματία.

Η προς Τίτον επιστολή του Αποστόλου Παύλου (πρωτότυπο κείμενον).rar

Η προς Τίτον επιστολή του Αποστόλου Παύλου – Νεοελληνική ερμηνευτική απόδοση, Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα.
Διαβάστε την.rar
Ακούστε την.mp3

Παράβαλε και:
Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα (Αρχεία ήχου, mp3).

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ακουστικά βιβλία (Βιβλία ακροάσεως) – Audiobooks, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.