19 Σεπτεμβρίου, Ανάμνησις της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου Μακρή: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ ΙΘ’ τοῦ αὐτοῦ Μηνός (Σεπτεμβρίου), ἡ ἀνάμνησις τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ὁσίου Ἀμφιλοχίου τοῦ ἐν Πάτμῳ, γενομένην ἐν ἔτει 1980ῳ.

Εὐωδίαν πνέοντα ζωῆς τῆς θείας,
ἐκ τοῦ τάφου ὤφθησαν τὰ λείψανά σου.

Ἀμφιλοχίοιο δεκάτῃ ἐνάτῃ φαάνθησαν ὀστέα γῆθεν.

Στις 19 Σεπτεμβρίου τιμούμε την ανακομιδή των λειψάνων του γέροντος Αμφιλοχίου Μακρή της Πάτμου. Στην αγιοκατάταξη του γέροντος, προχώρησε στις 29 Αυγούστου 2018 η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής έλαβε μήνυμα από τον Κύριο για την αναχώρησή του από αυτόν τον κόσμο και ως την τελευταία στιγμή ευλογεί τα τέκνα του και παραγγέλνει την ανάγκη καλλιέργειας της νοεράς προσευχής: «παιδιά μου καλλιεργήσετε τήν εὐχήν». Την 16ην Απριλίου του έτους 1970, κατόπιν ολιγοήμερης ασθένειας αλλά συνεπείᾳ και χρονίων νοσημάτων από τα οποία κατατρυχόταν, αναπαύθηκε εν Κυρίω σε ηλικία 81 ετών.

Σύμφωνα με την επιθυμία του, ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο της Ιεράς Μονής του Ευαγγελισμού Μητρός του Ηγαπημένου, της Πάτμου. Μετά παρελεύσεως 10 ετών από την κοίμησή του έγινε και η ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του και η εναπόθεσή τους σε ξύλινη λάρνακα στο οστεοφυλάκιο της Ιεράς Μονής. Η ευωδία και η θαυματουργία τους δίνουν έκδηλα σημεία της Αγιότητός του!

Η/Υ ΠΗΓΗ:
Ορθοδοξία News Agency

Ασματική Ακολουθία εις ανάμνησιν της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του νέου Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω – Μητροπ. Ρόδου, Κυρίλλου Κογεράκη.zip

Παράβαλε και:
19 Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Τροφίμου, Σαββατίονος και Δορυμέδοντος: Συναξάριον.

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.