Ο ειδωλολάτρης και το γαιδουράκι – Σίμωνος μοναχού του Αγιορείτου.

Ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν, για να επισκεφθή μία χώρα όπου κατοικούσαν ειδωλολάτρες, ο Άγιος Μαρτίνος, Επίσκοπος Γαλατίας, συνάντησε ένα γεωργό, ο οποίος καθόταν περίλυπος μπροστά στο νεκρό γαϊδουράκι του και συλλογιζόταν πόσο μάταιη ήταν η διδασκαλία των Χριστιανών. Δεν μπορούσε να καταλάβη το πώς του νεκρού ανθρώπου το σώμα, που θα φθαρή στην γη, είναι δυνατόν ν’ αναστηθή άφθαρτο.

Ο Άγιος Μαρτίνος του μίλησε για την παντοδυναμία του Θεού και ο ειδωλολάτρης του ζήτησε, για να πιστέψη, ν’ αναστήση το γαϊδουράκι του.

Παρ’ όλο που ο Άγιος του δίδαξε, ότι μόνο οι άνθρωποι έρχονται σε κρίσι και ανασταίνονται και όχι τα άλογα ζώα, ο ειδωλολάτρης επέμενε πως, για να πεισθή, έπρεπε ν’ αναστήση το γαϊδουράκι του.

Ο Άγιος Μαρτίνος έστρεψε το βλέμμα του προς τον ουρανό, ύψωσε τα χέρια του και προσευχήθηκε:

«Κύριε ο Θεός μου, που έγινες αίτιος σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους, ανάστησε και τούτο το ζώον, για να επιστρέψη και ν’ αποκτήση επίγνωση ο άνθρωπος αυτός, διότι με αυτό το θαύμα Σου θα γνωρίση την παντοδυναμία Σου και θα πιστεύση σ’ Εσένα».

Δεν πρόλαβε να τελειώση την προσευχή του ο Άγιος και το γαϊδουράκι σηκώθηκε υγιέστατο και περπάτησε. Το θαύμα αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πιστέψουν και να βαπτισθούν Χριστιανοί όλοι οι κάτοικοι εκείνης της χώρας.
ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ

Από το βιβλίο: Η Ζωοφιλία των Αγίων και η Αγιοφιλία των ζώων. Επιμέλεια, Σίμωνος μοναχού.
Εκδόσεις «Ο Αγιος Στέφανος»
ΑΘΗΝΑΙ 2006

Τη Σεπτή ευλογία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Υγεία – επιστήμη - περιβάλλον. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.