Η ζωή της ψυχής μετά την κοίμηση του ανθρώπου – Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου.

Ότι, όπως καταλαβαίνεται, η ζωή της ψυχής που μένει στο σώμα από την κίνηση των μελών του, έτσι και η ζωή της ψυχής μετά τον θάνατο του σώματος πρέπει να διαπιστωθεί με τους αγίους από τη θαυματουργική τους δύναμη.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Για το θέμα αυτό, εάν συναντήσω στην αγάπη σου έτοιμη καρδιά,1 δεν θα κουρασθώ με πολλή επιχειρηματολογία. Μήπως τάχα οι άγιοι Απόστολοι και οι μάρτυρες Χριστού θα καταφρονούσαν την παρούσα ζωή, θα έδιναν τη ζωή τους στο θάνατο της σάρκας, εάν δεν ήξεραν πως θα επακολουθούσε βεβαιότερη ζωή για τις ψυχές; Εσύ ο ίδιος λες πως πληροφορείσαι τη ζωή της ψυχής που μένει στο σώμα από τις κινήσεις του σώματος. Και να που αυτοί που παρέδωσαν τη ζωή τους σε θάνατο και πίστεψαν πως υπάρχει ζωή των ψυχών μετά τον θάνατο της σάρκας, διαλάμπουν με καθημερινά θαύματα: Προσέρχονται στα νεκρά τους σώματα ζωντανοί άρρωστοι και θεραπεύονται, έρχονται επίορκοι και κυριεύονται από δαιμόνιο, έρχονται δαιμονισμένοι και ελευθερώνονται, έρχονται λεπροί και καθαρίζονται, κουβαλούνται νεκροί και ανασταίνονται.2
Υπολόγισε επομένως πως ζουν αυτών οι ψυχές εκεί, όπου ζουν, εφόσον εδώ και τα νεκρά τους σώματα ζουν μέσα σε τόσα θαύματα. Εάν λοιπόν καταλαβαίνεις την ζωή της ψυχής που μένει στο σώμα από την κίνηση των μελών του, γιατί δεν αναγνωρίζεις την ζωή της ψυχής μετά τον θάνατο του σώματος ακόμα και μέσα στα νεκρά οστά από την ενέργεια των θαυμάτων;

ΠΕΤΡΟΣ. Δεν υπάρχει, νομίζω, καμμιά λογική αντίρρηση σε αυτόν τον συλλογισμό. Και τα ορατά πράγματα μας αναγκάζουν να πιστέψουμε αυτό που δεν βλέπουμε.

Η έξοδος των ψυχών.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Λίγο παραπάνω παραπονέθηκες πως δεν είδες να βγαίνει η ψυχή ενός που πέθαινε. Όμως ήδη αποτελούσε σφάλμα σου ακριβώς ότι ζήτησες με τα σωματικά μάτια να δεις πράγμα αόρατο. Γιατί πολλοί από τους δικούς μας, καθαρίζοντας τον οφθαλμό του νου με πίστη αγνή3 και μακρά προσευχή, αρκετές φορές είδαν ψυχές να εξέρχονται από το σώμα. Γιαυτό είναι τώρα ανάγκη να περιγράψω τι λογής τις είδαν να βγαίνουν4 και πόσα έβλεπαν οι ίδιες, όταν έβγαιναν,5 ούτως ώστε τα παραδείγματα να πείσουν την κυμαινόμενη ψυχή για όσα τυχόν δεν μπόρεσε επαρκώς να το κάνει η εκλογίκευση.

Υποσημειώσεις.

1. Βλ. Ψαλμ. 56, 8 και 107, 2.
2. Βλ. Ματθ. 11, 5 και Λουκ. 7, 22
3. Βλ. Ματθ. 5, 8
4. Βλ. παρακάτω κεφάλαια 8 – 11
5. Βλ. παρακάτω κεφάλαια 12 – 19 και 27 – 28

Από το βιβλίο: Βίοι αγνώστων Ασκητών: Αγίου Γρηγορίου, Πάπα Ρώμης, του επικαλουμένου Διαλόγου. Εισαγωγή-μετάφραση-σημειώσεις υπό Ιωάννου Ιερομ.
Εκδότης, Ιερά Σκήτη Αγίας Αννης – Αγιον Ορος. Ιούνιος 2020.

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Υγεία – επιστήμη - περιβάλλον. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.