Η Καθολική επιστολή του Αποστόλου Ιούδα (Πρωτότυπη και Νεοελληνική μορφή, κείμενα και αρχεία ήχου, mp3).

Ο συγγραφέας (της Επιστολής αυτής) ονομάζει τον εαυτό του αδελφό του Ιακώβου αλλά όχι και απόστολο. Δεν είναι λοιπόν ο Ιούδας αυτός από τους δώδεκα αποστόλους, εκείνος που είναι γνωστός και με το επώνυμο Θαδδαίος ή Λεββαίος? αλλά είναι ένας από τους νομιζόμενους αδελφούς του Κυρίου, από τους γιους δηλαδή που είχε αποκτήσει ο Ιωσήφ από γυναίκα με την οποία είχε συζευχθεί προτού μνηστευθεί τη Θεοτόκο. Δεδομένου μάλιστα ότι αυτός θα ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία από τον Κύριο τουλάχιστον πέντε χρόνια, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η επιστολή γράφτηκε γύρω στο 70 μ. Χ.

Σχετικά με την αφορμή εξαιτίας της οποίας γράφτηκε η επιστολή αυτή και σχετικά με το σκοπό της μπορούμε να υποθέσουμε τα εξής: Από κάποιους πιστούς της Συρίας, και ιδιαιτέρως της Εκκλησίας της Αντιοχείας, μεταδόθηκε στα Ιεροσόλυμα η είδηση ότι κάποιοι ψευδοδιδάσκαλοι, με τις πλανεμένες διδασκαλίες τους, προκαλούσαν μεγάλη ζημιά στους Χριστιανούς. Ο Ιούδας λοιπόν, ο οποίος μετά το θάνατο του αδελφού του Ιακώβου είχε ιδιαίτερο κύρος μέσα στην Εκκλησία ως ένας από τους παλαιούς πρεσβυτέρους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, γράφει την επιστολή αυτή με σκοπό να τονίσει στους πιστούς τον επαπειλούμενο κίνδυνο και να τους συστήσει την αμετακίνητη προσήλωσή τους στη ζωή της αγνότητος και της αληθινής πίστεως.

Ακολούθως σας παραθέτουμε:

Η Καθολική επιστολή του Αποστόλου Ιούδα του Αδελφοθέου (πρωτότυπον Κείμενον).zip

Η Καθολική επιστολή του Αποστόλου Ιούδα του Αδελφοθέου – Νεοελληνική ερμηνευτική απόδοση, Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα.
Διαβάστε την:
Ακούστε την:

Παράβαλε και:
Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα (Αρχεία ήχου, mp3).
19 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θεαδέλφου: Βίος, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.