Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον, Εις την Αγίαν και Μεγάλην Κυριακήν του Πάσχα.

Ει και εν τάφω κατήλθες, αθάνατε,
αλλά του Άιδου καθείλες την δύναμιν
και ανέστης ως νικητής, Χριστέ ο θεός,
γυναιξί μυροφόροις το «χαίρε» φθεγξάμενος
και τοις σοις αποστόλοις ειρήνην δωρούμενος,
ο τοις πεσούσι παρέχων ανάστασιν.

Διαβάστε ή και «κατεβάστε» ολόκληρο το πρωτότυπο κείμενο του θαυμασίου κοντακίου με την νεοελληνική του απόδοση, πατώντας εδώ.

Κατηγορίες: Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.