Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου – ερμηνεία εις τους κανόνας της Πεντηκοστής.

Θησαυρός πολύτιμος, διδασκαλία δυσεύρετη και βάθος Θείων νοημάτων ανείπωτο μπορεί να χαρακτηρισθούν τόσον οι κανόνες στην Μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, όσον και η ερμηνεία που μας παρέδωσε ο Όσιος Πατέρας μας, Νικόδημος ο Αγιορείτης!

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» την ερμηνεία και των δύο κανόνων της εορτής, σε rar μορφή.

Παράβαλε και. . .
Εορτή της Πεντηκοστής – η Ευαγγελική Περικοπή της Θ. Λ., και Λόγος εις την Πεντηκοστήν – Λέοντος του σοφού Βασιλέως.

Κατηγορίες: Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.