Ακολουθίες τελούμενες ή σχετιζόμενες με τον πανίερο Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου, στα Ιεροσόλυμα.

Ακολούθως παραθέτουμε τα:

Ακολουθία δια την Ανακομιδήν του Αγίου Λίθου.

Χαιρετισμοί εις τον Πανάγιον Τάφον και ύμνοι δια τας λιτανίας τας εντός του πανιέρου Ναού της Αναστάσεως.

Παρακλητικός Κανών εις τον Αναστάντα εκ Τάφου τριήμερον Κύριον – Χαραλάμπους Μπούσια.

Παρακλητικός Κανών εις τον Ζωοδόχον Τάφον.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.