Ορθόδοξη ψυχοθεραπεία – Μητροπ. Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου, Ιεροθέου (κείμενο και αρχεία ήχου, mp3).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Πρόλογος συγγραφέως Εισαγωγικά Κεφάλαιον Α’

Η Ορθοδοξία ως θεραπευτική επιστήμη 1.Τι είναι ο Χριστιανισμός 2.Η θεολογία ως θεραπευτική επιστήμη 3.Τι είναι θεραπεία 4.Μέθοδος θεραπείας – θεραπευτική αγωγή

Κεφάλαιον Β’

Ο Ορθόδοξος θεραπευτής 1.Προϋποθέσεις για την ανάδειξη ιερέων – θεραπευτών
Αξία της ιερωσύνης Κλήση και χειροτονία των Αποστόλων

Βασική προϋπόθεση για την χειροτονία
Οι τρεις βαθμοί της ιερωσύνης
2.«Αναζωπυρείν το χάρισμα»
Βασικά προσόντα των θεραπευτών ιερέων
3.Πνευματική ιερωσύνη
4. Αναζήτηση θεραπευτών

Κεφάλαιον Γ’

Ορθόδοξη ψυχοθεραπεία
1.Η ψυχή
Τι είναι ψυχή
Ασθένεια και νέκρωση της ψυχής
Θεραπεία της ψυχής
2. Σχέση μεταξύ ψυχής, νοός, καρδίας και διανοίας (λογικής)
Νους και ψυχή
Νους και καρδία
Νους και διάνοια
Νους και προσοχή
3. Περί νοός, καρδίας και λογισμών
α) Ο νους
Η φυσική ζωή του νου
Ασθένεια του νου
Θεραπεία του νου
β)Η καρδιά
Τι είναι καρδιά
Χαρακτηρισμοί της καρδιάς
Ασθένεια της καρδιάς
Θεραπεία της καρδιάς
γ)Λογική και λογισμοί
Ι.Η λογική
II.Οι λογισμοί
Τι είναι λογισμοί
Αίτια των λογισμών
Αποτελέσματα λογισμών
Θεραπείας από τους λογισμούς

Κεφάλαιον Δ’

Ορθόδοξη παθολογία
1.Τι είναι τα πάθη
2.Διαίρεση και εξέλιξη των παθών
3.Θεραπεία των παθών
4.Απάθεια

Κεφάλαιον Ε’

Η ησυχία ως μέθοδος θεραπείας
1.Ησυχία
2.Ησυχασμός
3.Αντιησυχασμός

Κεφάλαιον ΣΤ’

Ορθόδοξη γνωσιολογία
1.Οι τρεις γνώσεις κατά τον αγ. Ισαάκ τον Σύρο
2.Η γνώση του Θεού κατά τον αγ. Γρηγόριο τον Παλαμά

Προσευχές

Διαβάστε το:

Ακούστε το, όπως αυτό ηχογραφήθηκε για την δανειστική, ηχητική βιβλιοθήκη του συλλόγου μας.

Σημείωσις.
Πολλές και θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στους συνεργάτες της ιστοσελίδος: Ανώνυμος Απολογητής, η οποία ατυχώς δεν υπάρχει, από όσο γνωρίζουμε, και από την οποία δανεισθήκαμε την γραπτή μορφή του ανωτέρω εκτεθέντος βιβλίου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Γενικά, Λογοτεχνικά, Μελέτες - εργασίες - βιβλία, Προς ακρόασιν, Υγεία – επιστήμη - περιβάλλον. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.