Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον Εις τον πλούσιον και τον Λάζαρον.

Πνευματική υμνωδία υμνούμεν σε, πανάγιε,
συν τω ανάρχω σου Λόγω και τω αγίω Πνεύματι∙
προσκυνούντες σοι εν πίστει
ομολογούμεν τριάδα αχώριστον σε, τρισάγιε∙
αλλ’ αυτός τους πίστει βοώντας σοι φωτί σου καταύγασον
μετά των αγίων σου ως τον δίκαιον Λάζαρον∙
ανέγνωμεν γαρ τούτου τον βίον εν γραφαίς
και του μισανθρώπου ασπλαγχνίαν προς αυτόν∙
τον μεν γαρ παρέπεμψας γεένη πυρός, τον δε κόλποις Αβραάμ∙
αλλ’ αυτός ημάς, οικτίρμων, της οργής σου ρυσάμενος
ελέησον, κύριε.

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» ολόκληρο το θαυμάσιο κοντάκιο, με την Νεοελληνική του απόδοση, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
Κυριακή Ε. Λουκά – η Ευαγγελική Περικοπή της Θ. Λ., ομιλία Αστερίου Επισκ. Αμασείας, εις τον πλούσιον και τον Λάζαρον.
Πλουτος και πτωχεια – πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Καθηγητου Α.Π.Θ.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.