Νομοθετικό πλαίσιο για την κλωνοποίηση ζώων ετοιμάζει η Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα (18 Δεκεμβρίου 2013) τρία σχέδια νομοθετικών πράξεων, σχετικά με την κλωνοποίηση των ζώων και τα λεγόμενα «νέα τρόφιμα», τα οποία –όπως αναφέρει– θα παρέχουν «ασφάλεια δικαίου» στον συγκεκριμένο τομέα.

Έτσι, δύο προτάσεις θα απαγορεύσουν εντός της ΕΕ τη χρήση της τεχνικής της κλωνοποίησης στα εκτρεφόμενα ζώα, καθώς και τις εισαγωγές κλωνοποιημένων ζώων. Επίσηςθα απαγορεύεται η εμπορία τροφίμων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Σκοπός των προτάσεων αυτών είναι, όπως επισημαίνει η Επιτροπή, να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων και άλλες δεοντολογικές πτυχές της συγκεκριμένης τεχνικής.

Στο πρώτο σχέδιο οδηγίας προβλέπεται να απαγορευθούν προσωρινά τόσο η χρήση της κλωνοποίησης στα εκτρεφόμενα ζώα όσο και η διάθεση ζωντανών κλωνοποιημένων ζώων και εμβρύων στην αγορά. Το δεύτερο σχέδιο οδηγίας μεριμνά ώστε τρόφιμα όπως το κρέας ή το γάλα από κλωνοποιημένα ζώα να μην διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Ωστόσο, η κλωνοποίηση δεν θα απαγορεύεται για σκοπούς όπως η έρευνα, η διατήρηση σπάνιων φυλών και ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση ή η χρήση ζώων για την παραγωγή φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών συσκευών, σε περίπτωση που η χρήση της τεχνικής αυτής μπορεί να δικαιολογείται.

Εξάλλου, το σχέδιο νομοθετικής πράξης για τα νέα τρόφιμα αναθεωρεί τον ισχύοντα κανονισμό, με σκοπό να βελτιωθεί η πρόσβαση νέων και καινοτόμων τροφίμων στην αγορά της ΕΕ, παράλληλα με τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών. Κατά κανόνα, ο όρος «νέα τρόφιμα» αναφέρεται σε τρόφιμα τα οποία δεν καταναλώνονταν ευρέως στην ΕΕ πριν από τον Μάιο του 1997, δηλ. πριν από την έναρξη ισχύος του τρέχοντος κανονισμού, και ιδίως στα τρόφιμα που παράγονται με τη χρήση νέων τεχνικών και τεχνολογιών, όπως τα νανοϋλικά.

Σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού, τα νέα τρόφιμα θα υπόκεινται σε απλούστερη, σαφέστερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία έγκρισης, η οποία θα εφαρμόζεται κεντρικά σε επίπεδο ΕΕ και αναμένεται ότι θα επιτρέπει σε ασφαλή και καινοτόμα τρόφιμα να φτάνουν ταχύτερα στην αγορά της ΕΕ.

Ο Τόνιο Μποργκ, ο αρμόδιος για θέματα υγείας επίτροπος της ΕΕ, δήλωσε: «Οι σημερινές πρωτοβουλίες σχετικά με την κλωνοποίηση των ζώων αντιμετωπίζουν, με ρεαλιστικά και εφικτά μέτρα, τις ανησυχίες για την καλή μεταχείριση των ζώων, καθώς και τις αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά με τα τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Οι αλλαγές σχετικά με τα νέα τρόφιμα θα διαμορφώσουν ένα αποδοτικότερο σύστημα. Το σύστημα αυτό θα προσφέρει στους καταναλωτές της ΕΕ τη δυνατότητα να επιλέγουν από ένα ευρύ φάσμα τροφίμων και θα παρέχει ευνοϊκό περιβάλλον για τον κλάδο παραγωγής τροφίμων της Ευρώπης».

Πηγή: AMΠE

Κατηγορίες: Άρθρα, Υγεία – επιστήμη - περιβάλλον. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.