23 Δεκεμβρίου, μνήμη και του Οσίου Ναούμ, φωτιστού της Βουλγαρίας: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΚΓ’ του αυτού μηνός (Δεκεμβρίου), Μνήμη του Αγίου Ναούμ του θαυματουργού, του φωτιστού και ιεροκήρυκος της Βουλγαρίας.

Την Bουλγαρίας γην άπασαν παμμάκαρ, Ναούμ
λόγοις σοις λαμπρύνεις και θαύμασιν.

Ο Άγιος Ναούμ, ο Θεοφόρος και θαυματουργός, υπήρξε συνεργάτης των φωτιστών των Σλάβων, των Ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου, τον 9ο αιώνα (842 μ.Χ.), στους αγώνες τους για τη διάδοση της χριστιανικής πίστης στη Βουλγαρία. Και στο βαρύ αυτό έργο, όπου εκείνοι συνάντησαν μεγάλα εμπόδια και επικίνδυνες αντιστάσεις, η παρουσία του Ναούμ είχε μεγάλη επίδραση. Διότι στη δύναμη της διδασκαλίας του, πρόσθετε και την εντύπωση, που προκαλούσαν τα θαύματα που ενεργούσε με τη χάρη του Θεού.

Ο Ναούμ, επιστρέφοντας από τη Ρώμη, όπου πήγε στον τότε Πάπα Αδριανό, πέρασε και από τη Γερμανία, όπου υπήρχαν πολλές και διάφορες αιρέσεις. Και αφού κήρυξε και εκεί αγωνιζόμενος για την Ορθοδοξία, επανήλθε στη Βουλγαρία. Εκεί, οργάνωσε μαζί με άλλους συναγωνιστές του, σώμα εσωτερικής ιεραποστολής και εργάστηκε θερμότατα για τη διάδοση του χριστιανισμού με τα κηρύγματά του και τις συνεχείς διδακτικές περιοδείες του.

Ο θάνατος τον βρήκε όρθιο, να κοπιάζει μέχρι τελευταίας του πνοής για τον ευσεβή σκοπό του.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Ασματική Ακολουθία εις τιμήν και μνήμην του Οσίου πατρός ημών Ναούμ του εν Βουλγαρία.rar

Παράβαλε και:
23 Δεκεμβρίου, μνήμη και του Οσίου Πατρός ημών Νήφωνος, Επίσκ. Κωνσταντιανής: Βίος, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.
23 Δεκεμβρίου, μνήμη και των Αγίων Δέκα Μαρτύρων των εν Κρήτη: Βίος, Ασματική Ακολουθία.
Πόλεμος με τη λαιμαργία, Από τον βίο του Οσίου Νήφωνος Επισκόπου Κωνσταντιανής της κατ’ Αλεξάνδρειαν.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.