12 Απριλίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αρτέμονος: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τω αυτώ μηνί (Απριλίω) ΙΒ’, ο Άγιος Ιερομάρτυς Αρτέμων ξίφει τελειούται.

Εύρε στεφάνους αρτίτμητος Αρτέμων
Πρέποντας αυτού τη τετμημένη κάρα

Ο Άγιος Ιερομάρτυς Αρτέμων έζησε κατά τους χρόνους της βασιλείας του Διοκλητιανού (284 – 305 μ.Χ.) και ήταν πρεσβύτερος της Εκκλησίας στη Λαοδικεία. Ένα χρόνο πριν το θάνατό του, μπήκε στο ναό των Ελλήνων με τον Επίσκοπο Σισίννιο και κατέστρεψε τα είδωλα. Όταν ο άρχοντας της χώρας πληροφορήθηκε από τους ειδωλολάτρες το γεγονός αυτό τον συνέλαβε. Ο Άγιος Αρτέμων τελειώθηκε μετά από λίγο διά ξίφους.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σημείωσις. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης παρατηρεί πως στο Ωρολόγιο και στον χειρόγραφο Συναξαριστή καταγράφεται η μνήμη τούτου του Ιερομάρτυρος Αρτέμονος στις 13-ις Απριλίου.

Ακολουθια εις τιμήν και μνήμην του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Αρτέμωνος.rar

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.