14 Αυγούστου, μνήμη και του Προφήτου Μιχαίου: το βιβλίο των προφητειών του, στην πρωτότυπη και στην Νεοελληνική του μορφή.

Ο προφήτης Μιχαίας έζησε στην Ιερουσαλήμ, μεταξύ του 748 και του 696 π.Χ., επί των βασιλέων Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου. Ανήκε στην φυλή του Ιούδα και γεννήθηκε στη Μορασθή, γι’ αυτό και ονομάσθηκε και Μορασθίτης. Ο Μιχαίας, σχεδόν σύγχρονος με τον προφήτη Ησαϊα, είναι ο έκτος από τους μικρούς λεγόμενους προφήτες. Η προφητεία του αποτελείται από επτά κεφάλαια. Στα πρώτα τρία, προαναγγέλλει την καταστροφή της Σαμάρειας. Στα επόμενα δυό μιλάει για την έλευση του Μεσσία και στα δυό τελευταία ελέγχει το λαό του Ισραήλ, που για να εξιλεωθεί ζητά να κάνει διάφορες θυσίες στον Θεό, ενώ ο Μιχαίας του υπενθυμίζει το πραγματικό καθήκον που έχει στο Θεό, με την εξής ερώτηση: «Τι Κύριος εκζητεί παρά σου, αλλά ή του ποιείν κρίμα και αγαπάν έλεον και έτοιμον είναι του πορεύεσθαι μετά Κυρίου Θεού σου;». Δηλαδή, τι ζητάει από σένα ο Θεός, παρά μόνο να είσαι δίκαιος, ευσπλαγχνικός και πρόθυμος να πορεύεσαι σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου του Θεού σου; Μια διαχρονική υπενθύμιση, που ανταποκρίνεται φυσικά και στους ανθρώπους της εποχής μας. Γενικά, το βιβλίο του Μιχαία, που γράφηκε στην εβραϊκή, διακρίνεται για τη γλαφυρότητα και τη σαφήνεια των φράσεών του. Να αναφέρουμε επίσης, ότι ο Μιχαίας, λόγω του ότι ήταν σφοδρός ελεγκτής των παρανομιών του Αχαάθ, βασιλιά του Ιούδα, καταδιώκετο απ’ αυτόν και σωζόταν φεύγοντας στα όρη. Αλλά όταν βασίλευσε ο γιος του Αχαάβ, Ιωράμ, συνελήφθη απ’ αυτόν, μη ανεχόμενος τους ελέγχους του, κρεμάστηκε και έτσι θανατώθηκε. Το δε σώμά του περισυνέλεξαν οι συγγενείς του και το έθαψαν στη Μορασθή, κοντά στο πολυανδρίο Ενακείμ.

Απολυτίκιο. Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε. Ήχος Δ. Ταχύ προκατάλαβε.

Ως όρος περίοπτον, και εμφανές αληθώς, προείδες εν Πνεύματι, την Εκκλησίαν Χριστού, Μιχαία θεόπνευστε: όθεν οι ευρηκότες, εν αυτή σωτηρίαν, βαίνουσιν ως προέφης, εν ταις τρίβοις Κυρίου, γεραίροντες ω Προφήτα, την πάνσεπτον μνήμην σου.

Κοντάκιον. Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.

Του Αγίου Πνεύματος ταις λαμπηδόσι, φωτισθείς προέγραψας, την συγκατάβασιν Χριστού, δι’ ης φθοράς ελυτρώθημεν, οι σε τιμώντες, Μιχαία θεόπνευστε.

Μεγαλυνάριον.

Γλώσσαν πνευματέμφορον εσχηκώς, ώφθης των μελλόντων, προσημάντωρ υφηγητής: όθεν εδοξάσθης, Μιχαία θεηγόρε, αθλητικώς σφραγίσας, την πολιτείαν σου.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Ακολούθως παραθέτουμε το θαυμάσιο βιβλίο των προφητειών του Μιχαίου:
Προφητείαι Μιχαίου (το πρωτότυπον κείμενον των Ο.).

Προφητείες Μιχαίου (Νεοελληνική ερμηνευτική απόδοσις υπό Ιωάννου Κολιτσάρα).

Περισσότερα για το Συναξάριον της ημέρας βλέπε επίσης, στον:
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗ

Παράβαλε και:
Η ουσία της θρησκείας μας! – Μητροπ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία.
Από τον «Αττίλα 1» στον « Αττίλα 2» (14 Αυγούστου 1974).
Μαύρο Βουνό Γραμματικού. Ένας απέραντος τάφος! – Νικολάου Μητροπ. Μεσογαίας και Λαυρεωτικής (κείμενο και αρχείο ήχου mp3).

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Μελέτες - εργασίες - βιβλία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.