Κυριακή της τυροφάγου – τυρινής: ερμηνεία της Ευαγγελικής Περικοπής της Θ. Λ. – πατήρ Σωκράτης Βουλγαράκης (video).

Παρακολουθείστε το video του επομένου συνδέσμου – link, όπως αυτό το “αλιεύσαμε” από το YouTube.

Πατήρ Σωκράτης Βουλγαράκης: ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ «ΚΥΡΙΑκή της Τυρινής. Ερμηνεία της Ευαγγελικής Περικοπής της Θείας Λειτουργίας (video).

Παράβαλε και:
Εξομολόγησις δια την γεύσιν του ξύλου της παρακοής – Μοναχού Μαρκέλλου Καρακαλλινού.
Κυριακή της τυροφάγου – το Αποστολικόν Ανάγνωσμα της Θ. Λ., ο ουρανός εκέρδισε πάλιν, Λόγος του αειμνήστου Μητροπ. Νικαίας Γεωργίου Παυλίδου.
Κυριακή της τυροφάγου – τυρινής – Συναξάριον και υμνολογική εκλογή.
Λόγος εις τον Εσπερινόν της συγχωρήσεως – Αγίου Λουκά Αρχιεπ. Κριμαίας.
Κυριακή της Τυροφάγου – η Ευαγγελική Περικοπή της Θ. Λ., Αγ. Συμεών του νέου θεολόγου, ομιλία περί μετανοίας και περί εξορίας του Αδάμ.
Κυριακή της Τυροφάγου – Τυρινής, «εάν μη αφήτε τοις ανθρώποις…» – ηχογραφημένη ομιλία Δημητρίου Παναγοπούλου (αρχείο ήχου, mp3).

Κατηγορίες: Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.