Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον εις τον Πρόδρομον, και εις το Βάπτισμα και εις τον Αδάμ (κείμενο και αρχείο ήχου, mp3)

Ακούστε μέρος του κατωτέρω παρατιθεμένου Κοντακίου, όπως αυτό “δημοσιεύθηκε” στο 150-ο τεύχος (Νοέμβριος Δεκέμβριος του 2014), του ηχητικού περιοδικού μας, Ορθόδοξη Πορεία.

Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον εις τον Πρόδρομον, και εις το Βάπτισμα και εις τον Αδάμ.mp3

Προοίμιον

Την σωματικήν σου παρουσίαν δεδοικώς ο Ιορδάνης φόβω, υπεστρέφετο˙
την προφητικήν δε λειτουργίαν εκπληρών ο Ιωάννης τρόμω υπεστέλλετο˙
των αγγέλων αι τάξεις εξεπλήττοντο
ορώσαί σε εν ρείθροις σαρκί βαπτιζόμενον,
και πάντες οι εν σκότει κατηυγάζοντο υμνούντές σε
τον φανέντα και φωτίσαντα πάντα…

Τρέμοντας τη σωματική Σου παρουσία ο Ιορδάνης από φόβο οπισθοδρόμησε,
και την προφητική του αποστολή πραγματοποιώντας ο Ιωάννης
με τρόμο οπισθοχώρησε.
Των αγγέλων τα τάγματα κατάπληκτα έμειναν
που Σ’ έβλεπαν μέσα στα νερά ως άνθρωπος να βαπτίζεσαι,
κι όλοι οι σκοτισμένοι γέμιζαν φως και υμνούσαν Εσένα,
που φάνηκες και εφώτισες τα πάντα…

Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον εις τον Πρόδρομον, και εις το Βάπτισμα και εις τον Αδάμ.zip

Από το βιβλίο: ΡΩΜΑΝΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ «ΥΜΝΟΙ»
Μετάφραση Αρχιμανδρίτης Ανανίας Κουστένης
ΤΟΜΟΣ Α’ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ
Από σελ. 104 -119.

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Παράβαλε μεταξύ των άλλων και:
Αγίου Ρωμανού του μελλωδού, Κοντάκιον – εις τα Αγια Θεοφάνεια.
Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου – ερμηνεία εις τους κανόνας των Θεοφανείων.
06 Ιανουαρίου, τα Αγια Θεοφάνεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού – Τα Λειτουργικά Αναγνώσματα της Εορτής.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Το ηχητικό περιοδικό μας - Ορθόδοξη Πορεία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.