Αρχείο κατηγορίας Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών)

Τα Εισόδια της Θεοτόκου – Μακαριστού Μον. Μωυσέως του Αγιορείτου.

Κατόπιν της γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, οι άγιοι προπάτορες, Ιωακείμ και Άννα, οι γονείς της Θεοτόκου, κατά την υπόσχεσή τους, πρόσφεραν στον ναό την Παναγία σε ηλικία μόλις τριών χρόνων. Την παρέδωσαν πρόθυμα στον αρχιερέα. Από μικρή καταλάβαινε όλα όσα … Συνέχεια

Κατηγορίες: Άρθρα, Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τα Εισόδια της Θεοτόκου – Μακαριστού Μον. Μωυσέως του Αγιορείτου.

Σκηνή Επουράνιος – π. Δημητρίου Μπόκου.

«…στήσεις την Σκηνήν του Μαρτυρίου και θήσεις την Κιβωτόν του Μαρτυρίου και σκεπάσεις αυτήν τω καταπετάσματι… Και λήψη το έλαιον του χρίσματος και χρίσεις την Σκηνήν και πάντα τα εν αυτή και αγιάσεις αυτήν και πάντα τα σκεύη αυτής και … Συνέχεια

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σκηνή Επουράνιος – π. Δημητρίου Μπόκου.

Κυριακή ΚΔ΄ Επιστολών: Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο.

[Eφ. 2, 14-22] «Νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἱ ποτὲ ὄντες μακρὰν ἐγγὺς ἐγενήθητε ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κυριακή ΚΔ΄ Επιστολών: Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο.

Ο θάνατος ενός μοναχού από την Ισαυρία. Το καθαρτικό πυρ – Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου.

Ο θάνατος ενός μοναχού από την Ισαυρία. Ζει ακόμη τώρα εδώ στη Ρώμη ένας Αθανάσιος, πρεσβύτερος από την Ισαυρία,1 ο οποίος διηγείται κάτι τρομακτικό που συνέβη στις μέρες του στο Ικόνιο:2 Εκεί, όπως λέγει, υπάρχει ένα μοναστήρι που ονομάζεται «των … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Υγεία – επιστήμη - περιβάλλον | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο θάνατος ενός μοναχού από την Ισαυρία. Το καθαρτικό πυρ – Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου.

Αρχιμ. Αθανασίου Μυτιληναίου – Απόδοση τιμής προς τον Ιερό Χρυσόστομο, τον Χρυσορρήμονα Πατέρα της Εκκλησίας μας.

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα: ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: α) Η απόδοση τιμής προς τον Χρυσορρήμονα Πατέρα της Εκκλησίας μας β)Ερμηνεία της προτάσεως της Θείας Λειτουργίας του Ιερού Χρυσοστόμου: «Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης … Συνέχεια

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αρχιμ. Αθανασίου Μυτιληναίου – Απόδοση τιμής προς τον Ιερό Χρυσόστομο, τον Χρυσορρήμονα Πατέρα της Εκκλησίας μας.

Ερμηνεία της οπτασίας ενός στρατιώτη και του σπιτιού του Δεουσδέδιτ – Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου.

… ΠΕΤΡΟΣ. Πάνω στο θέμα αυτό μου φαίνεται πως ικανοποιήθηκα όσο χρειαζόταν. Αλλά, σε παρακαλώ, πώς ερμηνεύεται το ότι ορισμένων τα οικήματα τα άγγιζε το νέφος της δυσωδίας, ενώ ορισμένων δεν μπορούσε να τα αγγίξει; Και πως ερμηνεύεται το ότι … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Γενικά, Θαυμαστά γεγονότα, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ερμηνεία της οπτασίας ενός στρατιώτη και του σπιτιού του Δεουσδέδιτ – Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου.

Φυσιολογία για τη δημιουργία και την προοπτική του κόσμου (Δ’) – Αγίου Συμεών του νέου Θεολόγου.

Ποιά θα είναι και η τελευταία λαμπρότητα της κτίσης. Λοιπόν, και όταν θα ανανεωθεί η κτίση, δεν θα γίνει και πάλι τέτοια, όποια δηλαδή δημιουργήθηκε από την αρχή, ποτέ κάτι τέτοιο! Αλλά απεναντίας, όπως ακριβώς σπέρνεται

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Υγεία – επιστήμη - περιβάλλον | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Φυσιολογία για τη δημιουργία και την προοπτική του κόσμου (Δ’) – Αγίου Συμεών του νέου Θεολόγου.

Ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας ερμηνεύει την ευαγγελική περικοπή της εορτής των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

[Λουκά 10,16-21] «῾Ο ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με. ῾Υπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶς λέγοντες· Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου (:Διότι όποιος … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας ερμηνεύει την ευαγγελική περικοπή της εορτής των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Οι αρχιερείς και οι ιερείς δεν πρέπει να καταριούνται, αλλά να εύχωνται – Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.

Ιδιαιτέρως, όμως φρόντιζε, για την αγάπη του Χριστού, να μην καταριέσαι και να μην αφορίζης απλά και χωρίς λόγο˙ διότι αυτό είναι χαρακτηριστικό βαρβάρων και απαίδευτων ανθρώπων˙ αλλά και εμποδίζεται και από τους θείους κανόνες και είναι ανάρμοστο από κάθε … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι αρχιερείς και οι ιερείς δεν πρέπει να καταριούνται, αλλά να εύχωνται – Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.

Κυριακή ΚΒ’ Επιστολών: Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο.

[Γαλ.6,11-18] «῎Ιδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί(:δείτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας έγραψα με το ίδιο μου το χέρι)»[Γαλ.6,11]. Σκέψου πόση οδύνη κατέχει τη μακάρια εκείνη ψυχή· διότι, όπως ακριβώς εκείνοι οι οποίοι περιπίπτουν σε πένθος και αφού … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κυριακή ΚΒ’ Επιστολών: Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο.