28 Μαρτίου, μνήμη του Οσίου Ιωάννου, Επισκ. της πόλεως Μανγκλίσι της Γεωργίας: Συναξάριον.

Τη ΚΗ’ του μηνός Μαρτίου, μνήμη και του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου, επισκόπου της πόλεως Μανγκλίσι της εν Γεωργία.

Ο Όσιος Ιωάννης ήταν Επίσκοπος της πόλεως Μανγκλίσι της ανατολικής Γεωργίας και κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 1751 μ.Χ.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κατηγορίες: Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.