Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον της Τετάρτης της δευτέρας εβδομάδος των νηστειών (κείμενο και αρχείο ήχου, mp3).

Ακούστε το επόμενο θαυμάσιο κείμενο, όπως αυτό «δημοσιεύθηκε» στο 169-ο τεύχος (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2018) του ηχητικού περιοδικού μας, Ορθόδοξη Πορεία.

Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον της Τετάρτης της Β. εβδομάδος των νηστειών.mp3

Σχόλασον, ψυχή μου, εν μετανοία,
ενώθητι Χριστώ κατά γνώμην
βοώσα εν στεναγμοίς∙ «Συγχώρησιν παράσχου μοι
των δεινών μου πράξεων,
ίνα λάβω παρά σου, μόνε αγαθέ,
την άφεσιν και ζωήν την αιώνιον»…

Παράμεινε, ψυχή μου, στη μετάνοια,
θεληματικά με το Χριστό ενώσου
και φώναζε με στεναγμούς: «Συγχώρεσε τις φοβερές τις πράξεις μου,
για να λάβω από Σένα, Μόνε Αγαθέ,
την άφεση και την αιώνια ζωή»…

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» το θαυμάσιο όσο και άγνωστο αυτό κοντάκιο, και στις δύο εκδοχές του, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
Τα Λειτουργικά αναγνώσματα της Τετάρτης της Β. εβδομάδος των νηστειών.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Το ηχητικό περιοδικό μας - Ορθόδοξη Πορεία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.