Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον εις την Αγίαν Πεντηκοστήν (κείμενο και αρχείο ήχου, mp3).

Ακούστε το επόμενο Ιερό Κείμενο, όπως αυτό «δημοσιεύθηκε» στο 177-ο τεύχος (Μαϊου – Ιουνίου του 2019) του ηχητικού περιοδικού μας, Ορθόδοξη Πορεία.

Κοντάκιον εις την Αγίαν Πεντηκοστήν – Αγίου Ρωμανού του μελωδού.mp3

Προοίμιον

Ότε καταβάς τας γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος∙
ότε του πυρός τας γλώσσας διένειμεν,
εις ενότητα πάντας εκάλεσε,
και συμφώνως δοξάζομεν
το πανάγιον πνεύμα.

Τότε που κατέβηκεν κι έφερε σύγχυση στις γλώσσες,
εδιαμοίραζε τα έθνη ο Ύψιστος∙
τότε που διένειμε τις γλώσσες της φωτιάς,
εκάλεσεν όλους σε ένωση,
κι όλοι με μια φωνή δοξολογούμε
το Πανάγιον Πνεύμα.

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» ολόκληρο το θαυμάσιο αυτό κοντάκιο, και στις δύο του εκδοχές, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου – ερμηνεία εις τους κανόνας της Πεντηκοστής.
Εορτή της Πεντηκοστής – η Ευαγγελική Περικοπή της Θ. Λ., και Λόγος εις την Πεντηκοστήν – Λέοντος του σοφού Βασιλέως.
Κυριακή της Πεντηκοστής – το Αποστολικόν Ανάγνωσμα της Θ. Λ., «Ο Μέγας Σύμμαχος», λόγος του αειμνήστου Μητροπ. Νικαίας Γεωργίου Παυλίδου.
Εορτή της Πεντηκοστής – Υμνολογική εκλογή και τα Λειτουργικά Αναγνώσματα της Εορτής.
Του Οσίου πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου – για το Άγιον Πνεύμα.
«Πεντηκοστήν εορτάζομεν.» Το συναξάριο μιας εορτής που άρχισε, μα δεν τελείωσε!
Του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – ομιλία Δ. εις τας Πράξεις Αποστόλων, ομιλία εις την Πεντηκοστήν.
Η Πεντηκοστή – Μητρ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιεροθέου.
Του Οσίου πατρός ημών Γρηγορίου του παλαμά – ομιλία ΚΔ., εις την κατά την Πεντηκοστήν τελεσθείσαν φανέρωσιν και διανομήν του Θείου Πνεύματος.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Το ηχητικό περιοδικό μας - Ορθόδοξη Πορεία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.