02 Ιουνίου, ασματική ακολουθία επι τη καταθέσει Ιερού Λειψάνου του Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού – Ιερομ. Σάββα Χριστοδουλιά.

Στις 2 Ιουνίου, η Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Μεγάλου Δένδρου του Θέρμου στην Αιτωλοακαρνανία, τιμά την Μετακομιδή τμήματος του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, το οποίο μεταφέρθηκε και αποθησαυρίσθηκε στην ομώνυμη Μονή της γενετείρας του ενδόξου Ισαποστόλου Κοσμά.

Ο πανηγυρικός όμως εορτασμός της ανακομιδής αυτής, τελείται συνήθως την πρώτη Κυριακή μετά της 2 Ιουνίου, ή, εάν κατά την Κυριακή αυτή συμπέσει Δεσποτική εορτή, τελείται την επομένη Κυριακή.

Παραθέτουμε λοιπόν ακολούθως την ασματική ακολουθία της εν λόγω πανηγύρεως, ποίημα του Αγιορείτου Αρχιμανδρείτου, Π. Σάββα Χριστοδουλιά, ευχαριστώντας την ηγουμένη και την αδελφότητα της Ι. Μ. του Αγίου Κοσμά Μεγάλου Δένδρου Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, για την ευγενική παραχώρηση της αδείας δημοσιεύσεως της σχετικής εκδόσεως της Ι. Μ.

Σύντομο σημείωμα για το ιστορικό της εορτής.

Μετά την μαρτυρική κοίμηση του νέου Ιερομάρτυρος και Ισαποστόλου Κοσμά του Αιτωλού, το 1779, πολλά τεμάχια των ιερών λειψάνων του διεσπάρησαν, κατά καιρούς, στην Άνδρο, Κόνιτσα, Ιωάννινα, στην Ι. Μονή Δουσίκου, στην Ι. Μονή Φιλοθέου του Αγίου όρους και αλλού.

Η Γενέτειρα όμως του Αγίου, το Μέγα Δένδρο της Αιτωλίας, στερούμενο ενός τόσο μεγάλου και ποθητού θησαυρού, κατέβαλε πολλές και άοκνες προσπάθειες για να «αποκτήσει» έστω και μικρό τμήμα του Ι. Λειψάνου. Έτσι, η γυναικεία Ι. Μονή του Αγίου Κοσμά που ιδρύθηκε πρόσφατα (πρώτη δεκαετία του 21-ου αιώνος) στην περιοχή όπου και το πατρικό σπίτι του Αγίου, υπέβαλε αίτημα, μέσω της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, προς τον σεπτό προκαθήμενο της αυτοκεφάλου εκκλησίας της Αλβανίας, αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, ώστε να παραχωρήσει τμήμα των Ιερών Λειψάνων του εθνομάρτυρος και Ιερομάρτυρος Κοσμά. Ο προκαθήμενος λοιπόν της Εκκλησίας των Τυράννων, ευχαρίστως δέχθηκε να προσφέρει στην Ι. Μ. της πατρίδος του Αγίου τμήμα του Ιερού λειψάνου, βεβαιώνοντας μάλιστα με ιεροσφράγιστο γράμμα του (2α Ιουνίου του σ. ε. 2007), την γνησιότητα του προσφερομένου Ιερού λειψάνου. Και όπως αναφέρει και το συναξάριο της εορτής:

«η πράξις αύτη του Μακαριωτάτου Αλβανίας απετέλεσε χαρμόσυνον και μοναδικόν γεγονός δια την αγιωτάτην Εκκλησίαν της Αιτωλοακαρνανίας. Διο και ο επιχώριος Μητροπολίτης κ. Κοσμάς, εν παλλαϊκή πανηγύρει, υπεδέξατο υπτίαις χερσί το τιμαλφές απόκτημα παρά του Μακαριωτάτου Αλβανίας κ. Αναστασίου. Πάντες δε οι λιτανεύοντες την ιεράν πομπήν, προσέβλεπον εις το σεβάσμιον του Αγίου Λείψανον ως εις αυτόν τούτον τον Άγιον Κοσμάν τον Αιτωλόν, παλινοστούντα εις τα ίδια, μετά από αποδημίαν διακοσίων πεντήκοντα περίπου ετών, φέροντα και το άφθιτον έπαθλον της οσιότητος, της υπέρ Χριστού μαρτυρίας, της Ιεραποστολής και δη της ζώσης παρουσίας αυτού, βεβαιουμένης δια των οσημέραι τελουμένων θαυματουργιών.»

Από το or.gr

***

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

«Η Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Μεγάλου Δένδρου Θέρμου ευχαριστεί θερμά τον Αγιορείτη Ιερομόναχο Γέροντα Σάββα Χριστοδουλιά, διότι συνέθεσε χάριν της Μονής μας, την Ιερά Ακολουθία της Μετακομιδής τμήματος του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, το οποίον εναπετέθη και απεθησαυρίσθη εις την ομώνυμον Μονήν της γενετείρας του.
Το γεγονός της Μετακομιδής αυτής πανηγυρίζεται τοπικά στις 2 Ιουνίου και ψάλλεται η παρούσα Ι. Ακολουθία…»

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» την ακολουθία αυτή με τα συνοδευτικά της έγγραφα, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
24 Μνήμη του Αγ. Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού – έκτη διδαχή, υμνολογική εκλογή.
Πατροκοσμάς και Εβραίοι – Θεόδωρου Ρηγινιώτη.
24 Αυγούστου, Πατροκοσμάς ο Αιτωλός – Κώστα Δ. Παπαδημητρίου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.