Ὁ Γερο- Παχώμιος – Οσίου Παισίου του Αγιορείτου.

Ὁ Γερο- Παχώμιος
(ὁ ὑποτακτικός τοῦ Γερο-Εὐλόγιου καί
ἐγγονός τοῦ Χατζη-Γεώργη)

Ὅπως καί γιά τόν Γερο-Εὐλόγιο, ἔτσι καί γιά τόν εὐλογημένο ὑποτακτικό του, τόν Πατέρα Παχώμιο, θά ἀναφέρω καί γι’ αὐτόν κάτι ἀπό τό τέλος τῆς ζωῆς του, καί οἱ εὐλαβεῖς ἀγωνιστές, πού ἔχουν ἁγνούς λογισμούς, θά καταλάβουν τήν ἐξαγνισμένη ψυχή τοῦ Γερο-Παχώμιου!
Τρεῖς μέρες λοιπόν πρίν ἀπό τόν θάνατό του, ἡμέρα Πέμπτη, ὁ Γέρο-Παχώμιος κάλεσε τόν Πατέρα Γεώργιο καί τοῦ λέει:
-Κάνε ἀγάπη, Πάτερ Γεώργιε, καί πήγαινε στήν Κολετσοῦ νά ἀγοράσης ψάρια γιά τήν Πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, πού ἔχουμε τήν Δευτέρα. Νά ἀγοράσης ὅμως αὐτή τή φορά πολλά ψάρια, γιατί θά ἔχετε δύο Πανηγύρια ἐσεῖς. Ἐγώ θά γιορτάσω τόν Οὐρανό μέ τόν Ἅγιο Γεώργιο· δέν θά εἶμαι μαζί σας.
Πηγαίνει ἀμέσως στήν Κολετσοῦ ὁ Πατήρ Γεώργιος, φέρνει τά ψάρια καί τά ἑτοιμάζει, γιά νά μή χαλάσουν.
Τήν Παρασκευή ὁ Γερο-Παχώμιος στέλνει πάλι τόν Πατέρα Γεώργιο νά καλέση τούς Πατέρες γιά τήν Πανήγυρη καί τοῦ λέει:
-Νά πῆς στούς Πατέρες νά κανονίσουν καί τίς δουλειές τους, γιατί θά ἔχουν δυό Πανηγύρια: τήν κηδεία μου μέ τό μνημόσυνο, καί τήν ἑπομένη τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
Ὁ Πατήρ Γεώργιος τό ἀνήγγειλε στούς Πατέρες, ὅπως τοῦ εἶπε ὁ Γέρο-Παχώμιος. Τό Σάββατο τό πρωΐ τόν ἔστειλε νά εἰδοποιήση τόν Παπα-Δημήτρη νά ἔλθη νά τόν κοινωνήση. Μόλις εἶδε τόν Ἱερέα, ἄρχισε νά ψέλνη χαρούμενος Τοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ καί, μόλις κοινώνησε, εἶπε «Δόξα τῷ Θεῷ!». Ἀσπάσθηκε μετά τούς Πατέρες πού βρίσκοταν κοντά του, καί ἔφυγε γιά τούς Οὐρανούς ἡ ἁγιασμένη του ψυχή τό ἔτος 1974, στίς 22 Ἀπριλίου.
Τήν Κυριακή ἔγινε ἡ κηδεία καί τό μνημόσυνο μέ τήν τράπεζα τῆς μιᾶς Πανήγυρης, καί τήν Δευτέρα γιόρτασαν τόν Ἅγιο Γεώργιο, κι ἔγινε τό δεύτερο Πανηγύρι. Ὁ Πατήρ Παχώμιος ὅμως γιόρτασε μέ τόν Ἅγιο Γεώργιο στόν Οὐρανό, ὅπως εἶπε, καί χόρτασε ἀπό τά κάλλη τοῦ Παραδείσου καί μέθυσε ἀπό τό πνευματικό κρασί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ μαζί μέ τόν Ἅγιο Γεώργιο.
Ὁ Καλός Θεός νά ἀξιώση καί ἐμᾶς νά γευθοῦμε λίγο ἀπ’ αὐτό. Ἀμήν.

Από το βιβλίο: Αγιορείται Πατέρες και Αγιορείτικα, του Οσίου Παισίου του Αγιορείτου. Έκδοσις Ιερόν γυναικείον Ησυχαστήριον Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου – Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1998

Η/Υ επιμέλεια Καταιρίνα Κατσούρη.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.