Παγκόσμιο ρεκόρ φιγούρας – Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη.

Ὁποιοδήποτε γεγονός, καὶ τὸ πιὸ μεγάλο, ἀπαθανατίζεται μὲ λίγες φωτογραφίες. Καὶ αὐτὲς χρειάζονται λόγῳ τῆς μοναδικότητας τοῦ γεγονότος καί πρὸς «ἐνημεέρωσι τῆς ἱστορίας».

• Ὑπάρχει ἕνα γεγονός, πού καταγράφεται στὸν Οὐρανὸ καὶ δὲν χρειάζεται φωτογραφήσεις καὶ ἐπιδεικτικὲς ἐμφανίσεις ἐπί τῆς γῆς. Εἶναι τὸ γεγονός τῆς λειτουργικῆς πράξεως «ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ». ‘Ὁποιοδήποτε ἱερατικὸ γεγονός, εἴτε ἑσπερινός, εἴτε ὄρθρος, εἴτε πανήγυρις ναοῦ, εἴτε (πρὸ παντὸς) θεία λειτουργία, τελεῖται γιά τὴ φανέρωσι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι γιὰ φωτογραφικὴ «φιγούρα» μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους. Λέει ὁ ἀπόστολος Παύλος: «Θεῷ πεφανερώμεθα, ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῖν πεφανερῶσθαι» (Β’ Κορ. ε´ 11).

• Ἕνα (πρέπει) να ἐνδιαφέρει τοὺς ἱερωμένους, ἐπισκόπους καὶ πρεσβυτέρους: Πῶς μᾶς βλέπει ὁ Θεὸς καὶ πῶς μᾶς καταγράφει ἡ συνείδησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος.

• Αὐτονόητο εἶναι τὸ πόσο ἀνόητο στέκει οἱ κατὰ ἑκατοντάδες φωτογραφήσεις ἑνὸς ἐσπερινοῦ ἡ μιᾶς Λειτουργίας, πού σπεύδουν οἱ ἐπί κεφαλῆς κληρικοὶ ν᾽ ἀναρτήσουν στὰ δικά τους «σάϊτ» ἢ σὲ πανελληνίου καὶ παγκοσμίου ἐμβέλειας τηλεοπτικὰ «σάϊτ».

Σεβάσμιος Μητροπολίτης, κεκοιμημένος πλέον, ὄχι μόνο δὲν δεχόταν φωτογράφησί του ἐν τῇ τελέσει ἱερᾶς ἀκολουθίας, ἀλλά διαμαρτυρόταν γιά τὴν ὑπερβολὴ τῆς ἐπιδεικτικῆς ὑπεροψίας μὲ τὴ δημοσίευσι ἀναριθμήτων φωτογραφιῶν. Ἔγραφε χαρακτηριστικά:

«Μπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε, σὲ ἰατρικὸ περιοδικὸ νὰ δημοσιεύωνται πέντε π.χ. φωτογραφίες ἰατροῦ, πού μὲ τὸ ἀκουστικὸ ἀκροᾶται ἀσθενῆ ἢ τοῦ παίρνει τοὺς σφιγμοὺς καὶ τὴν πίεσι; Μὰ αὐτὰ εἶναι αὐτονόητες πράξεις γιά τόν ἰατρό! Ἕνας παπὰς ἢ ἕνας δεσπότης τί κάνει; Αὐτονόητες ἐνέργειες… Πρὸς τί ἡ δημοσίευσις φωτογραφιῶν σὲ ἐκκλησιαστικὰ ἔντυπα (σήμερα σὲ ἠλεκτρονικὰ «σάϊτ») γιά πράξεις αὐτονόητες γιά ἕνα λειτουργὸ! Μήπως χάσαμε τὸ μέτρο; Μήπως καὶ τὴν λειτουργικὴ προσευχὴ τὴν κάνουμε «πρὸς τὸ θεαθήναι”;».

• Ὁ εὐλαβὴς ἐκεῖνος ἐπίσκοπος ἐκοιμήθη πρὸ πολλοῦ. Δὲν ζῆ σήμερα νὰ δὴ στὸ google … 360 φωτογραφίες ἀπό ἕναν πανηγυρικὸ ἑσπερινό! Ναί, τόσες φωτογραφίες ἀναρτήθηκαν στὶς 21 Μαΐου ἀπό Ναὸ τῆς Θεσσαλονίκης!

Θὰ πῆτε: Τὸ παράκανε ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς πανηγύρεως! Γιατί; Μόνο αὐτός; Οἱ ἄλλοι, πού στέλνουν ἀνταποκρίσεις γιά «μεγαλοπρεπεῖς» ἑσπερινοὺς ἢ λειτουργίες μὲ τὴν ἔνδειξι «πατῆστε ἐδῶ γιὰ νὰ δῆτε πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικό», καὶ αὐτοὶ δὲν τὸ παρακάνουν; Ἁπλῶς τὸ 360 εἶναι μέχρι στιγμῆς το παγκόσμιο ρεκὸρ ἐκκλησιαστικῆς «φιγούρας»!

Θὰ πῆτε: Καὶ τί δείχνουν οἱ 360 φωτογραφίες; Ἂν σκεφθῆτε, ὅτι μόνο γιά τὸ ἄναμμα κεριοῦ ἅμα τῇ εἰσόδῳ στὸ Ναὸ τοῦ προεξάρχοντος δημοσιεύονται 6 φωτογραφίες καὶ γιά τὴν ἔνδυσι τῶν ἀμφίων του 16 φωτογραφίες, ἀντιλαμβάνεσθε τὸν φωτογραφικὸ οἶστρο κομψευομένων προσώπων.

• Εἶναι κανεὶς πού διαφωνεῖ, ὅτι πρέπει νὰ καταργηθῆ ἡ φωτογραφιομανία στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες; Εἶναι κανεὶς ποῦ διαφωνεῖ μὲ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου: «Ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου (τὴν οἰηματική σου ἐπίδειξι) ἐν τῇ ζωῇ σου»; (Λουκ. ιστ’ 25).

• Οἱ ταπεινοὶ ἐπίσκοποι (καὶ ὑπάρχουν πολλοὶ) ἄς ἀγωνιστοῦν ν᾽ ἁπαλλαγῆ διὰ Συνοδικῆς ἐγκυκλίου ἡ τέλεσις ἱερῶν μυστηρίων φωτογραφίσεως καὶ φιγούρας χάριν; Ἄς φοβηθοῦμε: Τὸ ἀρνητικό φίλμ τῶν φωτογραφιῶν σὲ στιγμές ἱερώτατες, βρίσκεται δυστυχῶς στὸ ἀρχεῖο τοῦ Οὐρανοῦ!

Η/Υ ΠΗΓΗ:
Ακτίνες.blogspot.com: 06 Ιουνίου 2022

Κατηγορίες: Άρθρα, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.