Ἡ κοινωνική δύναμις τῆς «στρογγυλῆς Θεᾶς» – Δημήτρη Καπράνου.

Ἐπιτρέψτε μας σήμερα νά ἀσχοληθοῦμε μέ τό κοινωνικό φαινόμενο πού ἀποκαλεῖται ποδόσφαιρο.

Διαφωνοῦμε μέ τήν ἄποψη, τήν ὁποία ἐξέφρασε ὁ (νυν) κυβερνητικός ἐκπρόσωπος περί τῶν συμβαινόντων στό ποδόσφαιρο. Ὄχι, δηλαδή, ὅτι πρέπει οἱ κυβερνήσεις νά ἀρχίσουν νά ἀσχολοῦνται μέ ἕνα πέναλτυ ἤ ἕνα φάουλ, ἀλλά οὐδείς μπορεῖ νά ὑποβαθμίσει τήν κοινωνική σημασία τοῦ ποδοσφαίρου.

Οἱ νεώτεροι –κυρίως ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν ἐντρυφήσει στά τοῦ ποδοσφαίρου– δέν γνωρίζουν, ἀσφαλῶς, ὅτι τό 1969, τό Ἔλ Σαλβαδόρ καί οἱ Ὀνδοῦρες, μέ ἀφορμή τήν ἐπικράτηση τοῦ Ἔλ Σαλβαδόρ στόν τρίτο ἀγῶνα γιά τήν πρόκριση στά τελικά τοῦ Παγκοσμίου Κυπέλλου τοῦ 1970, πολέμησαν σκληρά γιά τέσσερρεις ἡμέρες μεταξύ τους! Ὁ Στρατός τοῦ Ἔλ Σαλβαδόρ εἰσέβαλε στό ἔδαφος τῶν Ὀνδούρας, μέ ἀφορμή τά σοβαρά ἐπεισόδια τά ὁποῖα ἀκολούθησαν τόν ἀγῶνα προκρίσεως μεταξύ τῶν δύο ὁμάδων, τόν ὁποῖο τό Σαλβαδόρ κέρδισε μέ 3-2! Σημειώνεται ὅτι ὁ τρίτος ἀγών διεξήχθη σέ οὐδέτερο γήπεδο, στό Μεξικό.

Στόν «πόλεμο τῶν τεσσάρων ἡμερῶν» ἔχασαν τήν ζωή τους 900 στρατιῶτες καί πολῖτες ἀπό τό Ἔλ Σαλβαδόρ καθώς καί 100 στρατιῶτες καί 2.000 πολῖτες ἀπό τήν Ὀνδούρα. Τοὐλάχιστον 300.000 κάτοικοι τοῦ Ἔλ Σαλβαδόρ ἀναγκάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν τά σπίτια τους! Πόλεμος γιά τήν μπάλλα, λοιπόν, καί ἄς μήν τό παίρνουμε γιά ἀστεῖο!

Τό ποδόσφαιρο συγκινοῦσε καί ἐξακολουθεῖ νά συγκινεῖ δισεκατομμύρια ἀνθρώπων ἀνά τόν κόσμο. Ἀκόμη καί στήν σημερινή, καθαρῶς καί σκανδαλωδῶς ἐμπορική καί μέ πλήρη ὑποταγή στό χρῆμα ἐκδοχή του, ἐξακολουθεῖ καί συναρπάζει σέ παγκόσμια κλίμακα.

Ἄς δοῦμε τόν γερμανικό Τύπο τῶν τελευταίων ἡμερῶν, τά ἀφιερώματα πού γίνονται στόν ἐκδημήσαντα Φράντς Μπέκενμπάουερ, τόν περίφημο ἀρχηγό τῆς μεγάλης Ἐθνικῆς Γερμανίας τοῦ Χέλμουτ Σέν, δέν ἔγιναν γιά κανένα πολιτικό ἡγέτη τά τελευταῖα χρόνια! Τυχαῖο;

Τό ποδόσφαιρο, λοιπόν, συγκινοῦσε καί θά συγκινεῖ, ἀκόμη καί στήν σημερινή, ἐντελῶς μακρυά ἀπό κάθε ἔννοια σπόρ, καθαρά ἐμπορική, σχεδόν ἐλάχιστα πιά ἑλκυστική μορφή του.

Ἀντί, λοιπόν, ἡ κυβέρνηση (και η κοινωνία μας)νά ὑποβαθμίζει ὅσα συμβαίνουν (ἄν συμβαίνουν) στό ποδόσφαιρο, ἄς ἐρευνήσει τά πάντα, ἄς ἐξετάσει ἄν αὐτό τό στοίχημα ἔχει –ὅπως λέγεται μετ’ ἐπιτάσεως– συντελέσει στήν πλήρη σχεδόν διαφθορά τοῦ ἐν λόγῳ χώρου, καί ἄς τσακίσει ἐκείνους οἱ ὁποῖοι παρανομοῦν.

Ἄς ἐξετάσουν τά ἁρμόδια πρόσωπα καί ὄργανα, ἄν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι κατέχουν ἤ διοικοῦν ποδοσφαιρικές ὁμάδες, οἱ ὁποῖες μετέχουν στόν (νόμιμο ἤ ἐκτός νόμων) στοιχηματισμό κατέχουν ἐπίσης (ἤ εἶναι μέτοχοι ἤ στήν οὐσία ἰδιοκτῆτες) καί «στοιχηματικές ἑταιρεῖες». Διότι, ὅπως ἀκούγεται ἀπό ἐκείνους οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν πρόσωπα καί πράγματα, τό μεγάλο ὄργιο παρανομίας γίνεται στίς μικρότερες ἀπό τήν Σοῦπερ Λίγκα κατηγορίες! Ἐκεῖ, δηλαδή, ὅπου δέν ὑπάρχει ὁ Video Assistant Referee (VAR) καί οἱ ἄρχοντες τῶν ἀγώνων, ὅπως καί οἱ βοηθοί τους, ἐπιδίδονται σέ διάφορες ἀκροβασίες, προκειμένου νά κάτσει τό ἀποτέλεσμα πού βολεύει ἐκείνους πού ἔχουν παίξει τά πολλά στό «στοίχημα».

Ναί, εἶναι ὀλίγον μπανάλ καί ἴσως κοστίζει σέ ψήφους τό νά ἀσχολεῖται μιά κυβέρνηση μέ τά τοῦ ποδοσφαίρου, ἀλλά ἡ ἴδια ἡ κυβέρνηση ἔχει ὁρίσει ὑπουργό, ἁρμόδιο γιά τό ποδόσφαιρο, ἀλλά καί ποδοσφαιρικό εἰσαγγελέα. Ἄς ἐρευνήσουν λοιπόν τά ἁρμόδια πρόσωπα καί ὄργανα καί ἄς παρέμβουν, ἄν ἀνακαλύψουν στοιχεῖα!

Η/Υ ΠΗΓΗ:
Εστία, ημερησία εφημερίς: 13 Ιανουαρίου 2024

Κατηγορίες: Άρθρα, Ιστορικά, Υγεία – επιστήμη - περιβάλλον. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.