Του Οσίου Πατρός ημών Φωτίου του Μεγάλου – ομιλία δεκάτη τρίτη, ρηθείσα εν τω άμβωνι της Μεγάλης Εκκλησίας, τη Τετράδι της πρώτης εβδομάδος των Νηστειών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η 13η ομιλία του Μεγάλου και Ισαποστόλου Φωτίου, του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, χαρακτηρίζεται ως «η ρηθείσα εν τω άμβωνι της μεγάλης εκκλησίας (δηλαδή εν τω Ναώ της του Θεού Σοφίας), τη Τετράδι της πρώτης εβδομάδος των νηστειών, δηλαδή την Τετάρτη της πρώτης εβδομάδος των νηστειών – της Τεσσαρακοστής. Στην ομιλία αυτή, αρχίζοντας με την προτροπή προς τους πιστούς να κάνουν την αρχή της νηστείας αρχή των αρετών και η νηστεία τους να μη περιορίζεται μόνο στην αποχή από τα φαγητά, αλλά και στον περιορισμό της γλώσσας και των άλλων παθών, όπως την κενοδοξία, τη συκοφαντία, τον φθόνο, την πλεονεξία, γιατί τότε μόνο, λέγει, γίνεται η νηστεία αποδεκτή από τον Θεό, όταν η αποχή από τις τροφές συνοδεύεται και από την αποκοπή των αμαρτημάτων, καταλήγει στην προτροπή να αποφεύγομε όλα αυτά τα πάθη και να συνδυάζομε τη νηστεία μας με την ταπεινοφροσύνη και την αγάπη προς τον πλησίον μας, με τα οποία μπορεί κανείς να αποκτήσει τη βασιλεία των ουρανών. Ο χρόνος εκφώνησής της, δύσκολα μπορεί να προσδιορισθεί. Κατά τον Β. Λαούρδα, όπως συμπεραίνει από τα γεγονότα της εποχής εκείνης, ο πιο πιθανός χρόνος είναι το 859.

Ε. ΜΕΡΕΤΑΚΗΣ

***

α’ Άνδρες, όσοι τω σωτηρίω βαπτίσματι της αυτής ώσπερ απογεννηθέντες μήτρας εις αδελφούς ενεγράφητε και ους η γνώμη των εν Κυρίω τέκνων τω κλήρω προσένειμε, την απαρχήν της νηστείας αρχήν ποιησώμεθα την των αρετών, ίνα την των πνευματικών ωδίνων κοινωνίαν τοις έργοις βεβαιωσώμεθα και της υιοθεσίας ανόθευτον διασωσώμεθα το αξίωμα και ίνα τους καρπούς της γεωργίας εν καιρώ της μισθαποδοσίας τρυγήσωμεν, μηδέ το σώμα μεν στερήσωμεν τρυφής, την δε ψυχήν εμπλήσωμεν ανιάτων παθών, μηδέ νοσήματι το νόσημα σοφισώμεθα εφ’ εαυτοίς της κακοτεχνίας την άδειαν λαμβάνοντες, μηδ’ αμαρτία την αμαρτίαν αποκρυψώμεθα ρυπώντι ράκει την αβλεψίαν περιστέλλοντες, άλλ’ υγεία την αρρωστίαν αποτριψώμεθα και κατορθώματι τα πταίσματα απολουσώμεθα…

1. Άνδρες, όσοι έχετε εγγραφεί στην τάξη των αδελφών, με το σωτήριο βάπτισμα, σα να έχετε γεννηθεί από την ίδια μήτρα, και που η γνώμη των τέκνων στο όνομα του Κυρίου σας κατέταξε στον κλήρο, ας κάνομε την απαρχή της νηστείας αρχή των αρετών, ώστε να βεβαιώσομε με τα έργα μας τη συμμετοχή μας στις πνευματικές ωδίνες και να διασώσουμε ανόθευτο το αξίωμα της υιοθεσίας, και έτσι να τρυγήσομε τους καρπούς της καλλιέργειάς μας στον καιρό της μισθαποδοσίας. Ούτε βέβαια να στερήσομε την τρυφή από το σώμα, αλλά να γεμίσομε την ψυχή με ανίατα πάθη, ούτε να σοφισθούμε να θεραπεύσομε το νόσημα με νόσημα λαμβάνοντας για τον εαυτό μας την άδεια για το δόλιο τέχνασμα, ούτε να αποκρύψομε την αμαρτία με αμαρτία, περιορίζοντας την αβλεψία με ρυπωμένο ράκος, αλλά να εξαλείψομε την αρρώστια με την υγεία και να καθαρίσομε τα πταίσματά μας με τα κατορθώματά μας…

Οσίου Πατρός ημών Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως – ομιλία δεκάτη τρίτη, ρηθείσα εν τω άμβωνι της Μεγάλης Εκκλησίας, τη Τετράδι της πρώτης εβδομάδος των Νηστειών.

Από τον τόμο:
ΦΩΤΙΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
ΟΜΙΛΙΑΙ Α’ – ΙΘ’

Επόπτης –Επιμελητής Εκδόσεως
Ελευθ. Γ. Μερετάκης Π. Θεολογίας

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΕΡΕΤΑΚΗ
«ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Παράβαλε και:
Τα Λειτουργικά Αναγνώσματα της Τετάρτης της Α. εβδομάδος των νηστειών.
Μεγάλη Τεσσαρακοστή – τμήμα ηχογραφημένης ομιλίας του Π. Ανανία Κουστένη (αρχείο ήχου, mp3).
Ύμνοι για την αρχή της νηστείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Λόγος Α. εις τον έκτον ψαλμόν – εκ της Φιλοκαλίας των Ιερών Νηπτικών και Ασκητικών.
Λόγος Β. εις τον έκτον ψαλμόν – εκ της Φιλοκαλίας των Ιερών Νηπτικών και Ασκητικών.
Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή – π. Αλεξάνδρου Σμέμαν.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Υγεία – επιστήμη - περιβάλλον. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.