Του Οσίου πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου – για το Άγιον Πνεύμα.

1 Προσδιοριστικές έννοιες για το Πνεύμα, σύμφωνες με τη διδασκαλία των Γραφών.
2 Πώς, στην ομολογία των τριών υποστάσεων, φυλάμε το ευσεβές δόγμα της Μοναρχίας.
3 Μαρτυρίες από τις Γραφές για το ότι το Πνεύμα λέγεται Κύριος.

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» τα κείμενα του Αγίου πατρός.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.